آرشیو مطالب : مددجو

حقوق و قضا
مدیركل زندان های استان تهران:

طبقه بندی زندانیان از برنامه های اصلی سازمان زندان ها است

طبقه بندی زندانیان از برنامه های اصلی سازمان زندان ها است
حاج محمدی:

كانون اصلاح و تربیت استان گیلان هم تعطیل شد

كانون اصلاح و تربیت استان گیلان هم تعطیل شد

نخستین افطار در كنار مددجویان اندرزگاه هشت بازداشتگاه اوین

نخستین افطار در كنار مددجویان اندرزگاه هشت بازداشتگاه اوین
رئیس سازمان زندان ها در دیدار با زندانیان تایباد:

كمبودها و محرومیت ها رافع مسئولیت فردی نیست

كمبودها و محرومیت ها رافع مسئولیت فردی نیست
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد