مطالب حقوق و قضا

حقوق و قضا
قالیباف:

مجلس بر امضاهای طلایی خط بطلان کشید

مجلس بر امضاهای طلایی خط بطلان کشید
مدیركل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان های كل كشور:

زندانیان مستعد به سبب محرومیت از آزادی نباید نادیده گرفته شوند

زندانیان مستعد به سبب محرومیت از آزادی نباید نادیده گرفته شوند
معاون سازمان ثبت اسناد مطرح كرد

مزایای دفتر ثبت الکترونیک ازدواج

مزایای دفتر ثبت الکترونیک ازدواج

معرفی آموزشگاه زبان پردیس تاک

معرفی آموزشگاه زبان پردیس تاک

بازدید رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران از مجتمع قضایی شرق استان

بازدید رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران از مجتمع قضایی شرق استان

بهترین مرکز اموزش بورس در کشور

بهترین مرکز اموزش بورس در کشور
در گزارش حقوق و قضا مطرح شد؛

توجه بیشتر از پیش به مقوله جلوگیری از جرم در قوه در صد روز گذشته

توجه بیشتر از پیش به مقوله جلوگیری از جرم در قوه در صد روز گذشته
قادی پاشا:

پزشکی قانونی ایران از بالاترین رتبه های جهانی در بحث ژنتیک است

پزشکی قانونی ایران از بالاترین رتبه های جهانی در بحث ژنتیک است
حیات الغیب اعلام كرد؛

مرحله اول توزیع کمک هزینه تهیه لوازم التحریر به فرزندان زندانیان

مرحله اول توزیع کمک هزینه تهیه لوازم التحریر به فرزندان زندانیان
فروزانمهر اعلام كرد؛

انجام ریل گذاری های لازم برای رفع مشکلات مالی و عمرانی دستگاه قضا

انجام ریل گذاری های لازم برای رفع مشکلات مالی و عمرانی دستگاه قضا
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد