حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

حقوق و قضا: مبحث اول از فصل سوم باب سوم (دادرسی نخستین) از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد 64 تا 66 به موضوع ˮجریان دادخواستˮ در دادگاه ها پرداخته است.به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش های آشنایی با قوانین، مبحث اول از فصل سوم باب سوم (دادرسی نخستین) از قانون «آیین دادرسی مدنی» با موضوع "جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی" را مرور می نماییم.

فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول - جریان دادخواست

ماده ۶۴ - مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آنرا فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

ماده ۶۵ - اگر به سبب یک دادخواست دعاوی مختلفی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

ماده ۶۶ - درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقصها اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به سبب صدور قرار، دادخواست را رد خواهدنمود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد، رأی دادگاه دراین خصوص قطعی است.
1401/07/06
12:27:32
5.0 / 5
373
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد