حقوق و قضا

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری شهریار انجام شد

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری شهریار انجام شد

حقوق و قضا: دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران اجرا شد.به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به تخلفات شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه یک کیفری استان تهران انجام شد.

قاضی بابایی در ابتدای دادگاه خطاب به ۳۶ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از دادستان خواست شهریار خواست، ضمن قرار گرفتن در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.

حمید عسگری پور دادستان شهریار با حضور در جایگاه اظهار داشت: این پرونده که ۵۴ جلد و ۳۶ متهم دارد متهم ردیف اول آن شهردار سابق شهریار است. شهردار سابق شهریار و معاونانش، ۴ شهردار مناطق، عضو شورای شهر، برخی از کارمندان شهرداری، پیمانکاران و سایر مرتبطان در این پرونده متهم هستند.

دادستان شهریار افزود: تشکیل سرکردگی شبکه ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال بوسیله نامشروع، سوءاستفاده از موقعیت و مقام قانونی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معاملات شهرداری و تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی و باغی تعدادی از اتهامات متهمان این پرونده است.

وی افزود: تا به امروز قسمتی از اموال حاصل از جرم مسترد و به بیت المال بازگردانده شده است.

وی در ادامه بهتان متهم ردیف اول را قرائت کرد و اظهار داشت: متهم ردیف اول این پرونده، درخشان نسب، شهردار سابق شهریار به سرکردگی گروه مجرمانه ارتشاء به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال متهم است. همین طور گرفتن رشوه ۳۷ سکه بهار آزادی از دیگر اتهامات متهم ردیف اول پرونده است.

وی با اعلان اینکه اقرار متهم ردیف اول این پرونده در خصوص دریافت رشوه از مدیران مناطق، اظهارات مسئول دفتر متهم ردیف اول، کشف و ثبت مبالغ رشوه و گزارش سازمان بازرسی از دلایلی است که در کیفرخواست درج شده است؛ اظهار داشت: همین طور از دیگر اتهامات متهم ردیف اول این پرونده دو فقره اختلاس، سوءاستفاده از مقام قانونی، جعل و استفاده از سند مجعول است.

دادستان شهریار افزود: اقدامات غیرقانونی و مجرمانه مختلفی از طرف شهردار سابق شهریار در این پرونده صورت گرفته است. در این پرونده پلاک های ثبتی با ارزش افزوده به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیارد تومان، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۷ میلیارد تومان، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان و برخی دیگر از پلاک های ثبتی با تغییر کاربری ارزش افزوده فراوانی برای مالکان آن به وجود آورده است.

دریافت رشوه از مودیان ساختمانی توسط کارکنان شهرداری

دادستان شهریار در ادامه، اتهامات دیگر متهمان پرونده را قرائت کرد.

مهتم ردیف دوم ابوالفضل خورشیدی فر فرزند محمد شهردار وقت منطقه کهنز متهم است به مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال و دریافت سکه بهار آزادی از مودیان ساختمانی.

متهم ردیف سوم رحیم اسدی فرزند مجید فرزند شهردار وقت اندیشه به مشارکت در شبکه ارتشاء، دریافت رشوه به مبلغ ۱۲ میلیاردریال و سکه بهار آزادی متهم است.

به گفته دادستان شهریار، این متهم از مودیان ساختمانی رشوه دریافت و به حساب آقای درخشان نسب واریز کرده است.

متهم ردیف چهارم سید علی درخشان فرزند سید حسن معاون سابق شهرسازی شهرداری شهریار به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیاردریال متهم است. وی پروژه های شهرداری را بدون برگزاری مناقصه واگذاری میکرده است.

متهم ردیف پنجم معین فروزنده بخش فرزند حسین علی عضو سابق شورای شهر شهریار به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۵ میلیاردریال متهم است.

متهم ردیف ششم محمد پرتوزاده فرزند غلامحسین شهردار وقت امیریه و کهنز متهم به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال از مودیان ساختمانی است.

متهم ردیف هفتم ارسلان محمدی فرزند شیر محمد شهردار منطقه وائین و امیریه متهم به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال است.

متهم ردیف هشتم محمد فاتحی فرزند یدالله نیز مبادرت به دریافت رشوه کرده است.

دادستان شهریار در ادامه بهتان متهم ردیف نهم این پرونده را دریافت رشوه اعلام نمود و اظهار داشت: متهم کامبیز رشیدی اقرار صریح به دریافت رشوه داشته است. این متهم در سالهای ۹۷ و ۹۸ اقدامات مجرمانه ای داشته است.

وی بهتان مصطفی عبدالکریم متهم ردیف دهم این پرونده را پرداخت رشوه، تحصیل مال بوسیله نامشروع و اقدامات مجرمانه در تغییر کاربری بدون مجوز اراضی و زراعی عنوان نمود و افزود: این متهم اقدامات مجرمانه فراوانی در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی داشته است. وی در پلاک های ثبتی متفاوت، اقدامات مجرمانه به نفع اشخاص دیگر انجام داده است. تعدادی از این پلاک های ثبتی مبالغی مانند ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و ۴ میلیارد تومان را دربر می گیرد.

دادستان شهریار اتهامات متهم ردیف یازدهم این پرونده سیدحسین پیروز مسئول درآمد شهرداری را دریافت رشوه عنوان نمود و اظهار داشت: تبانی در انجام معاملات دولتی و شراکت در پروژه های عمرانی شهریار از دیگر اتهامات متهم این پرونده است.

دادستان شهریار افزود: علیرضا حسین زاده سوره معاون مالی اداری شهریار متهم ردیف دوازدهم این پرونده متهم به اختلاس است.

دادستان شهریار اظهار داشت: متهم ردیف سیزدهم این پرونده پری نخعی نماینده حقوقی شهرداری متهم به تحصیل مال بوسیله نامشروع و استفاده از تنخواه به نفع خودش است.

دادستان شهریار بهتان مهرداد خلیلی متهم ردیف چهارده این پرونده را تبانی و تدلیس در انجام معاملات و مناقصات شهرداری عنوان نمود و اضافه کرد: این فرد باتوجه به ارتباط نزدیک با متهم ردیف اول پرونده در پروژه های مهم و سودآور شرکت و برنده شده است.

دادستان شهریار افزود: حضور سه شرکت متعلق به متهم در مناقصات و برنده شدن شرکت های این فرد، اظهارات دیگر متهمان این پرونده و اظهارات متهم از دلیلهای و قرائن در کیفرخواست است. کارگران شرکت های این متهم پیش از این که مناقصات انجام شوند، مبادرت به انجام پروژه های موردنظر می کردند که این مساله نشان از تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معاملات شهرداری داشته است. تحصیل مال بوسیله نامشروع و تغییر کاربری اراضی زراعی از دیگر اتهامات این متهم است.

دادستان شهریار افزود: علی نوری متهم ردیف پانزدهم این پرونده که یکی از پیمانکاران شهرداری است، به تبانی و تدلیس در مناقصات و معاملات شهرداری متهم است.

دادستان شهریار با اشاره اتهامات متهم ردیف شانزدهم اظهار داشت: محمدرضا رهنما فرزند عزیزالله پیمانکار شهرداری به پرداخت رشوه به مسعود رهنما و درخشان نسب است.

وی اضافه کرد: تبانی در انجام مناقصات شهرداری و پروژه پارک شاهد شهریار و رد ۳ باب مغازه به شهرداری از اتهامات وی است.

دادستان شهریار افزود: متهم ردیف هفدهم علی سلیمی فرزند علی اکبر معاون وقت فنی و عمرانی شهرداری شهریار متهم به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال و تبانی در انجام مناقصات شهرداری است.

دادستان شهریار متهم ردیف هجدهم را مصطفی محمد حسینی فرزند مسیح الله رییس وقت مرکز نظارت شهرداری شهریار اعلام نمود و اضافه کرد: این فرد به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال متهم است.

متهم نفر نوزدهم حبیب الله طاهری ناظر شهرداری است که بگفته دادستان شهریار وی به دریافت رشوه به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۱۶ ریال متهم است.

دادستان شهریار اظهار داشت: متهم ردیف بیستم مصطفی بیات ناظر شهرداری شهریار به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۸۸ ریال متهم است.

وی افزود: متهم ردیف بیست و یکم پیام صادقی تبار ناظر شهرداری به دریافت رشوه به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۳۱ ریال متهم است.

دادستان شهریار در ادامه اتهامات متهم ردیف بیست و دوم را قرائت کرد و اظهار داشت: محمد شهریاری فرزند پرویز به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۰۹ میلیون و ۸۸۶ ریال متهم است.

رضا یعقوب پور، ناظر شهرداری، مرتضی صراف، ناظر شهرداری، محمد عقبایی ناظر شهرداری، احسان رهنما مسئول امور قراردادهای شهرداری، حمزه حیدری مسئول دفتر شهردار، محمد باقر دولتی منشی شورای شهر، معصومه کردی، امیر صالح موقر کارمند شهرداری، هوشنگ معصوم خانی، ناصر کوهزادی، بهرام ایوبی کارمند شهرداری، حامد احسان، علی اکبر رهنما، حسین قره وند دیگر متهمان این پرونده به پرداخت رشوه و مشارکت در شبکه ارتشا متهم هستند.

پس از اختتام قرائت کیفرخواست توسط دادستان شهریار، قاضی بابایی از متهم ردیف اول درخشان نسب متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی بابایی خطاب به متهم ردیف اول اظهار داشت: ۸ عنوان اتهامی نسبت به شما مطرح گردیده است آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم درخشان نسب دفاعیات خود در ارتباط با عناوین اتهامی را بیان کرد و ادعا نمود که این اتهامات را قبول ندارد.

وی با اعلان اینکه عنوان شده است ۵ میلیارد تومان بعنوان رشوه دریافت کرده ام گفت من اگر می خواستم مبلغی را دریافت کنم بعنوان زیرمیزی می گرفتم این مبلغ که عنوان شده است دریافتی هایی بوده که در دفتر توسط دفتردار ثبت شده است.

وی درباره مبلغ ۲۷ میلیون تومان پرداختی رشیدی به پدرش اظهار داشت: این ۲۷ میلیون تومان در کیفرخواست بعنوان رشوه برای من در نظر گرفته شده است پدر من مصالح فروش بوده و آقای رشیدی هم ساخت و ساز میکرده است. من این مساله را بعنوان رشوه قبول ندارم.

درخشان نسب در دفاع از خود در مورد بهتان پرداخت بی ضابطه وام اظهار داشت: این مبالغ وام نبوده و تمام آنها به حساب شهرداری بازپس داده شده است.

وی همین طور در بخش دیگری از دفاعیات خود در مورد تغییر کاربری اراضی و باغات اظهار داشت: تغییر کاربردی اراضی توسط کارشناس عمران بررسی شده است. درخواست داریم، کارشناسان نقشه برداری که کارمند شهرداری هم نباشند اراضی را بررسی نمایند.

در ادامه قاضی بابایی ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی دادگاه ۲۶ دی ماه برگزار می گردد.

منبع:

1400/10/21
23:25:03
5.0 / 5
908
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد