لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار لواسان انجام شد

دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار لواسان انجام شد

حقوق و قضا: دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران اجرا شد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار گردید. قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را متذکر شد و از نماینده دادستان خواست ضمن قرار گرفتن در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کند. محمد جعفرزاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: منطقه لواسان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بخش مهمی از زمین خواران و حیات خلوت برخی افراد تبدیل گشته است. وی ادامه داد: متهمان این پرونده که شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، بعضی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در بر می گیرد با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خویش را محقق کرده اند. نماینده دادستان اضافه کرد: اگر در لواسان ۲۰۰ هکتار زمین هم داشته باشید فقط مجاز به ساخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر با رعایت ملاحظات قانونی هستید اما این افراد با رشوه و سوء استفاده از ماده کمیسیون ۱۰۰ اقدامات مجرمانه داشتند. جعفرزاده افزود: نحوه کار این متهمان به این گونه بوده است که پلیس نظارت و کنترل، ساختمان هایی را شناسایی می کرده و به مافوق خود اطلاع می دادند و آنها نیز با بررسی و ارزیابی میزان مبلغ آن ساختمان و زمین مقدار رشوه را تعیین می کردند و با دریافت رشوه و با استفاده از کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدامات مجرمانه انجام می دادند. نماینده دادستان اظهار داشت: گزارشات این پرونده از سال ۹۸ عرضه شده، اما از مدت ها قبل از آن هم روی این پرونده کار می شد که مستندات آن موجود است. نماینده دادستان ضمن اشاره به کیفرخواست به بیان اسامی متهمان و جزئیات افترا آنها پرداخت و اظهار داشت: متهم ردیف اول علی حیدریان فرزند حسین شهردار سابق لواسان، مهدی شیخی نارانی فرزند، ولی الله، علی شیرخوانی فرزند فرج الله، امیر افراسیابی فرزند منصور به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و گرفتن رشوه طی فقره های مختلف متهم هستند. وی اظهار داشت: همینطور متهمان ردیف های بعدی، عزت الله چراغی فرزند حسینی به گرفتن رشوه، علیرضا حسنی فرزند محمدرضا به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا و تحصیل مال نامشروع، محمدرضا موسی پور فرزند موسی به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا، صادق میربابایی فرزند سید اسدالله به مشارکت در گرفتن رشوه و داوود مظفرپور فرزند محمد به افترا مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و گرفتن رشوه متهم هستند. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اسامی متهمان ردیف های ۲۲ تا ۵۱ را قرائت کرد و اظهار داشت: متهمان برزگری، کمان خان، شهرام کلباسی، محمد مشهدی حسینی، محمد انصاری، فرهاد مشایخ، علیرضا حق خواه، غلامحسین مطهری، پویا جهان، عباس فرقانی، نیما کاتولیان، سعید کاتولیان، مرتضی عزیزی، حمید صابری، امیرضا امجری، حسین دوخته چی، علی امیر صالحی، حامد خسروی، امیر حسین فلاحی، علی مینایی سهراب رضوی، علیرضا محمدی، محمدرضا شیخی، هنگامه رحمی، امین کفشینه پور، علیرضا فلسفی، ابوالفضل مداح، ناصر زرین قلم، سعید حیدریان و محمود حیدریان، به دریافت رشوه و اقدامات غیرقانونی متهم هستند. نماینده دادستان افزود: طبق گزارش های دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی در سال ۹۸ فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان واصل شد. لواسان به لحاظ منطقه خاص جغرافیایی، نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بهشت زمین خواران تبدیل گشته است و این متهمان با اقدامات مجرمانه خود زمینه دست اندازی به بیت المال را تسهیل کرده اند. نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان این پرونده از سه بخش تشکیل شده است بخش اول شهردار، مدیران ارشد شهرداری، و اعضای شورای شهر را تشکیل می دهد و بخش دوم کارچاق کن ها و بعضی از کارمندان شهرداری و اعضای شورای شهر و بخش سوم نیز پیمانکاران و سازندگان هستند. نماینده دادستان افزود: بر مبنای اقاریر بعضی از متهمان این پرونده علی حیدریان به دریافت رشوه مبادرت می کرده و او حلقه اصلی و اول این پرونده بوده است. وی فقط با اعضای اصلی شورای شهر و پلیس ساختمان در ارتباط بوده است. نماینده دادستان افزود: دیگر متهم این پرونده یعنی شیرخانلو اقدامات غیرقانونی فراوانی در زمینه عرضه غیرقانونی مجوز در ماده کمیسیون ۱۱۰ و یا صدور آخر کار صورت می داده است.ارتباط گسترده متهم نارانی با کارچاقکن هاوی اضافه کرد: مهدی شیخی نارانی بعنوان عضو شورای شهر یکی از اصلی ترین متهمان این پرونده است که ارتباط گسترده ای با کارچاقکن ها داشته است و علاوه بر اینکه به صورت مستقیم مبادرت به گرفتن وجه می کرده است از راه پلیس ساختمان و دیگر اعضای شهر نیز رشوه دریافت می کرده است. نماینده دادستان افزود: متهم محمدرضا موسی پور یکی از مدیران ارشد شهرداری بوده است که به واسطه جایگاه خود عنوان حلقه واسط اعضای شهرداری با دیگر اعضای شورای شهر بوده است. این متهم با سوء استفاده از جایگاه خود اقدامات مجرمانه انجام داده است. نماینده دادستان افزود: با شروع تحقیقات از موسی پور مشخص شد اقدامات خلاف فراوانی از جانب علی شیرخانی صورت می گرفته و از حساب های پوششی برای گرفتن رشوه استفاده می شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: رشوه دریافتی از جانب متهمان به صورت وجه نقدی، سکه، دلار، یورو و ارزهای خارجی بوده است.شناسایی ۲۰ منزل در منطقه تهرانپارس از یکی از متهمانوی افزود: با انجام تحقیقات مشخص شد متهم علی حیدریان بخشی از اموال خویش را به نام عمو و پسرعموی خود کرده و اهتمام در پنهان کردن اموال خود داشته است به صورتی که ۲۰ باب منزل در منطقه تهرانپارس از این متهم شناسایی شده است. در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: حیدریان اقرار کرده است که شیخی مبالغی را به صورت رشوه به من داده و از سازندگان ساختمان ها رشوه می گرفته است و بخشی از آنرا به من می داده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: استخوان بندی این پرونده بر مبنای اقاریر است و در رویارویی حضوری متهمان با یکدیگر به پرداخت رشوه اقرار کردند. وی افزود: بر مبنای مستندات علی حیدریان شهردار لواسان ملکی را در تهرانپارس به پسرعموی خود داده است. وی همینطور رشوه های گرفتن شده را به حساب محمود حیدریان عموی خود واریز کرده است. در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فیلمی پخش گردید که در آن اقدامات شبکه سازمان یافته شهرداری و اعضای شورای شهر با هدف صدور مجوزهای غیرمجاز ساخت و بعضی از اقرار متهمان نشان داده شد.دریافت مبلغ یک میلیارد تومان رشوه از جانب یکی از متهماندر ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد. قاضی با بیان اینکه حقیقت گویی سبب تخفیف در مجازات خواهد شد از متهم خواست درباره اتهامات قرائت شده توضیح دهد. متهم علی حیدریان اظهار داشت: اتهامات قرائت شده توسط نماینده دادستان در کیفرخواست را قبول ندارم. وی مدعی شد: هیچگاه اقدام غیرقانونی نداشتم و هیچگاه مجوز غیرقانونی صادر نکرده ام و هیچ دستور مغایر قانون نداده ام. متهم ردیف اول این پرونده اضافه کرد: اتهامات رشوه را قبول ندارم با اینکه سواد حقوقی کمی دارم اما می دانم که رشوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن یک کاری است. در کیفرخواست اعلام شده عنوان نشده است که این رشوه ها در برابر چه کاری بوده است. اینجانب اتهامات اعلام شده را قبول ندارم. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی اظهار داشت: در ارتباط با پولی که به حساب عموی شما واریز شده است توضیح دهید. متهم اظهار داشت: عموی من از معتمدین بوده است و اصلاً وجهی به حساب وی واریز نشده است. قاضی بابایی اظهار داشت: در پرونده اقرار کرده اید که رشوه به حساب محمود بابایی جهت خرید ملک واریز شده است. متهم اظهار داشت: من ۵۰۰ میلیون تومان بابت رهن ملک به عموی خود داده ام و وی در منطقه تهرانپارس سازنده ملک است و کار او ساخت و ساز املاک است. قاضی بابایی اظهار داشت: از آقای افراسیابی چقدر پول گرفته اید خودتان گفته اید در چارچوب سکه و دلار رشوه گرفته اید و این اقاریر خودتان است. متهم اظهار داشت: من پولی دریافت نکرده ام، من هیچ یک از اتهاماتی که به من وارد شده را قبول ندارم؛ من در شرایط روحی و روانی بدی بوده ام. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: در دفاعیاتی که شنیدیم آقای حیدری فقط از بیماری خود صحبت کرد؛ وی اصلاً تحت فشار نبوده است؛ چگونه می توانید اقرار خویش را انکار کنید؟وی افزود: در پرونده بارها گفته شده که برای انجام کاری رشوه پرداخته شده چه کسی گفته که رشوه باید برای پرداخت کار غیرقانونی باشد؟ برای ترک فعل هم رشوه پرداخت می شود و در کمیسیون ماده ۱۰۰ همه دست شهرداری را نگاه می کنند. قاضی بابایی ضمن ختم جلسه رسیدگی اظهار داشت: ادامه جلسه روز سه شنبه برگزار می گردد.


منبع:

1400/10/13
23:21:23
5.0 / ۵
1081
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد