آرشیو مطالب : وكیل

حقوق و قضا

ویژگی های یک وکیل موفق در دریافت حق الوکاله

ویژگی های یک وکیل موفق در دریافت حق الوکاله

آخرین وضعیت پرونده قضایی مهشاد و ریحانه

آخرین وضعیت پرونده قضایی مهشاد و ریحانه
علیزاده طباطبایی:

نظارت بر اموال و سفرهای مسؤلان فایده ای ندارد

نظارت بر اموال و سفرهای مسؤلان فایده ای ندارد

وكیل طلاق توافقی

وكیل طلاق توافقی
یك وكیل دادگستری:

كمیسیون قضایی باید در ابتدای هر مجلسی به فوریت تشكیل گردد

كمیسیون قضایی باید در ابتدای هر مجلسی به فوریت تشكیل گردد
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد