حقوق و قضا
رئیسی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد نشود

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشكیل شده تا اجازه ندهد هیچ كسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع كند و همواره به دنبال حاكمیت قانون است.به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی بامداد امروز (چهارشنبه) با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با هدف ارزیابی فعالیت ها و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاه های اعضای هیأت عمومی صورت گرفت، تصریح کرد: پس از توحید، عدالت گسترده ترین مفهوم در دین مبین اسلام است که حکما آنرا به ادای حق تعبیر کرده اند و در همه شئون زندگی ما ساری و جاری است.

رئیس قوه قضاییه عدالت اداری را از مهم ترین وجوه عدالت دانست و اضافه کرد: شاخص عدالت اداری، عمل به قانون و اجرای عدالت و پیشگیری از فساد است و هر چه در سازمان های اداری ما قانون بهتر اجرا شود، به عدالت اداری نزدیک تر می شویم.

رئیسی، اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را اولین و مهم ترین وظیفه مدیران اجرایی عنوان نمود و اظهار داشت: شاخص موفقیت یک مدیر، عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک ترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که فساد و تخلف را ضد ارزش می داند.

رئیس قوه قضاییه، دیوان عدالت را ملجاء و پناهگاه قانونمداران دانست و اظهار داشت: دیوان عدالت همانطور که اجازه نمی دهد دستگاه های اداری حقوق مردم را تضییع کنند، اگر مرجعی قانونی با یک مفسد هم برخورد و آن فرد خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شکایت نمود، باید حامی سازمان اداری باشد.

رئیسی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تعامل این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر تصمیمی یا آیین نامه ای بر مغایر قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از جانب دیوان نقض شود، اما می توان در تعامل با دستگاه ها و اقناع آنها به لغو و ابطال آن تصمیم یا آیین نامه، طرح شکایات به دیوان را کم کرد.

رئیسی اضافه کرد: دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی می کند، اما این که هر روز شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی، مسائل مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل پذیرش نمی باشد و مدیران اجرایی باید خودشان روندهای نادرست را اصلاح و سازوکاری ایجاد کنند که احتیاج به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.

رئیس قوه قضاییه همینطور از ضرورت حمایت دیوان عدالت از سرمایه گذاران و کارآفرینان سخن گفت و اضافه کرد: هر جا راه برای فعالیتهای سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته بود، دیوان باید برای رفع موانع، کمک به رونق تولید و گردش چرخ های اقتصادی وارد عمل شود.

رئیسی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعنوان «پارلمان نخبگان قضایی و حقوقی» یاد کرد و با اشاره به تاثیر تصمیمات آنها بر نظام اجرایی و اداری کشور، خواهان توجه قضات عضو این هیأت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه شد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا تاکید کرد که برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط می باشد، از راه رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.

رئیسی به مبحث تکمیل کادر قضایی دیوان عدالت اداری هم گریزی زد و با اشاره به دشواری های جذب نیروی انسانی برای این مجموعه به علت تخصصی بودن مباحث آن متذکر شد: همکاران دیوان باید از میان قضات متبحّر که به مباحث تخصصی تسلط کافی دارند انتخاب شوند و نیروی انسانی مورد نیاز دیوان باید با «نخبه گزینی» تأمین شود.

«استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت»، «مهارت افزایی قضات، کارکنان و کارشناسان در رابطه با دیوان» و «تداوم روند تحولگرایی در ساختار و روند اداری دیوان» از دیگر نکات مورد تاکید رئیس دستگاه قضا در این جلسه بود.

رئیسی با تقدیر از تلاشهای رئیس دیوان عدالت اداری و همکارانش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و صدور آرای نهایی بیشتر از آمار ورودی پرونده ها به دیوان در سال گذشته، در عین حال رقم ۱۷ درصدی اعاده دادرسی در پرونده ها به علت صدور آرای خلاف شرع و قانون را ناپسند خواند و بر ضرورت دقت بیشتر در صدور آرا تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: چند مرحله ای بودن فرآیند نظام دادرسی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق مردم است، اما تأیید احکام در محاکم تجدیدنظر اشکالی ندارد و اگر در صدور آرای بدوی دقت کافی بشود، موارد نقض آنها در شعب تجدیدنظر کاهش می باید.

رئیسی با اشاره به تاثیر رسیدگی بموقع دیوان عدالت به پرونده ها و صدور آرای دقیق و عادلانه در افزایش رضایتمندی مردم از نظام قضایی تصریح کرد: آنچه مهم تر از صدور رأی قضایی است، اجرای بموقع احکام است و تأخیر یا استنکاف از اجرای قانون قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست، اضافه کرد: گاهی برخی مدیران اجرایی به احکام دیوان اعتراض دارند که می توانند آنرا از مسیر قانونی پیگیری کنند، ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل رأی مرجع صالح قضایی بایستد و باید با افراد مستنکف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود.

رئیسی همینطور بر ضرورت شفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون مجموعه دیوان عدالت تاکید کرد و اظهار داشت: قلمی که در دست شماست کارها می کند، هر گونه روابط ناسالم درون مجموعه قضایی به اعتبار، تلاش و آرای صادره ضربه می زند و باید مضر تلقی شده و با آن برخورد کرد.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی گیرد، از نظر ما بسیار عزیز و محترم است و هر جا لازم باشد، چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی از چنین قضاتی قاطعانه حمایت خواهیم کرد.

رئیسی در انتها سخنانش با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای ارتقاء و کارآمدی دیوان عدالت اداری در ۴۰ سال گذشته، خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون دیوان عدالت و ساختار آن زحمات زیادی کشیده شده و الآن هم اصلاح قانون در مجلس مطرح است، اما ثبات برای یک مجموعه اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم قوانین بگونه ای جامع اصلاح شوند که پس از مدتی احتیاج به اصلاح باردیگر نباشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با عرضه گزارشی از وضعیت و عملکرد دیوان خاطرنشان کرد: دیوان عدالت بعنوان مرجع رسیدگی به تظلم خواهی ضد اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی دارای ۴ معاونت تخصصی با ۵۶ شعبه بدوی و ۲۶ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، ۸ هیأت تخصصی و هیأت عمومی با ۱۱۸ قاضی و ۸۷۵ نیروی اداری و دفتری و ۳۰ دفتر استانی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۷ درصد دادخواست ها از راه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۸ درصد از راه دفاتر استانی، ۳۷ درصد به صورت حضوری در دفتر مرکزی دیوان در تهران و ۸ درصد از راه سیستم پُستی واصل می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: پارسال بیشتر از ۲۴۸ هزار فقره در دیوان تشکیل شده که ۱۶۱ هزار فقره در دادگاه بدوی و ۸۵ هزار فقره آن در شعب تجدیدنظر و ۲ هزار فقره هم در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفتند و مجموعاً ۲۸۶ هزار فقره پرونده مختومه شده که نشانگر رشد ۱۰۷ درصدی شاخص رسیدگی پرونده ها در دیوان است.

حجت الاسلام بهرامی متوسط زمان رسیدگی به پرونده های سال ۹۹ در شعب بدوی دیوان را ۱۲۰ روز و در شعب تجدیدنظر را ۸۰ روز اعلام نمود و متذکر شد متوسط زمان رسیدگی به پرونده های وارده به دیوان در سال ۹۵، در شعب بدوی ۲۵۹ روز و در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده های معوقه در دیوان که مشمول اطاله دادرسی ۵ تا ۷ ماه می شوند، توضیح داد که نرخ این نوع پرونده ها در شعب بدوی به ۱۷ درصد کاهش یافته و در شعب تجدیدنظر هم به ۰۷/۸ درصد رسیده است و درادامه تصریح کرد پارسال ۱۰ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده از حیث انطباق با شرع و قانون مورد اعتراض قرار گرفتند که ۱۷ درصد آنها برای رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر ارجاع شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از گزارش خود، از اصلاح تشکیلات دیوان به منظور ساماندهی روند ارجاع پرونده ها، تقویت و گسترش نظارت درون سازمانی به منظور سالم سازی دیوان و برخورد با فساد و کارچاق کن ها، گسترش تعاملات اقناعی با دستگاه ها، توجه به پیشگیری و صدمه شناسی موضوعات پُرشکایت و تعامل با دستگاه های ذیربط برای اصلاح ریشه ای قوانین مسأله ساز، استفاده از تکنولوژی های جدید در عرضه خدمات و پیشبرد هرچه بهتر مأموریت های دیوان با ایجاد سامانه هایی همچون ساعد (سامانه رأی صحیح) و سامانه ساجد بعنوان رویکردهای دیوان در دوره تحول قضایی یاد کرد.

حجت الاسلام بهرامی در انتها خواهان «مساعدت رئیس قوه قضاییه برای اصلاح ساختاری و روندی دیوان در قالب طرح تحول قوه قضاییه»، «صدور دستور فوری برای جذب و تکمیل کادر قضایی مورد نیاز دیوان عدالت» و «توجه ویژه به تأمین مسکن قضات متقاضی انتقال به دیوان در تهران» شد.

در این نشست همینطور برخی قضات حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها، مشکلات و دغدغه هایشان درباره موانع و راهکارهای بهبود عملکرد سیستم قضایی و ارتقاء جایگاه دیوان عدالت پرداختند و برخی از شکایات ارجاعی از هیأت های تخصصی به هیأت عمومی دیوان هم در حضور رئیس دستگاه قضا طرح، بررسی و منتهی به صدور آرای وحدت رویه شد.منبع:

1399/05/09
23:02:24
5.0 / 5
2318
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد