حقوق و قضا
رئیس كل دادگستری استان تهران تاكید كرد

تأثیر تعیین تکلیف پرونده های معوقه بر کیفیت رسیدگی ها

تأثیر تعیین تکلیف پرونده های معوقه بر کیفیت رسیدگی ها

به گزارش حقوق و قضا رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: تا وقتی که وضع پرونده های معوقه در شعب تعیین تکلیف نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت رسیدگی ها در شعب افزایش یابد چون که حجم پرونده ها و مراجعین امکان تمرکز را برای افزایش کیفیت فراهم نمی سازد.به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، در نتیجه ابلاغ برنامه عملیاتی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران فصل جدید فعالیتهای برنامه محور دستگاه قضایی در پایتخت در راه تحول و تعالی قوه قضاییه آغاز گردیده است که با اجرای آن، کاهش ۳۰ درصدی پرونده های مسن پیشبینی شده است.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با سرپرستان مجتمع های قضایی استان تهران اظهار داشت: مجموعه محاکم تهران یک مجموعه بسیار مهم و اثرگذار می باشد و از اهمیت خاصی در کل تشکیلات قضایی کشور برخوردار می باشد.

القاصی مهر بیان داشت: نقش فردی و جمعی سرپرستان در اداره امور و فرایند رسیدگی های شعب در تصویر ذهنی که در مردم از عملکرد دستگاه قضایی کشور ایجاد می شود بسیار اثرگذار می باشد.

گره زدن کار مردم به مسائل معیشتی و گرانی ها کاملا اشتباه است

القاصی مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور مسائل معیشتی همکاران، کمبودها و نیازهای اولیه مختص به کارکنان دادگستری نیست و بخشی از آن حاصل تحریم های ظالمانه می باشد و بخشی مسائل اقتصادی کشور است.

وی اظهار داشت: در این وضعیت بعنوان ملجا و مامنی هستیم و زمانی که مردم از این مشکلات رنج می برند خروجی آن به شکل پرونده به دستگاه قضایی سرازیر شده و حجم و فشار کار خصوصا ناشی از معضلات و صدمه های اجتماعی بر دستگاه قضایی بسیار می شود.

وی اظهار داشت: با همه این اوصاف گره زدن انجام کار و امورات جاری مردم به مسائل معیشتی، گرانی ها و کمبودها کاملا اشتباه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: هنر ما بعنوان مسئول و مدیران دستگاه این است که در میدان مشکلات و کمبودها اثرگذار باشیم و اگر بتوانیم گام هایی را در جهت رفع مشکلات مردم و حل معضلات برداریم که آن هنر و توانمندی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به این که مشکلات و موضوعات مورد نظر همکاران دادگستری استان تهران را در شورایعالی قضایی طرح کرده است اظهار داشت: همه این مشکلات دغدغه ریاست قوه هم می باشد و برای حل آن تلاش بسیاری صورت می گیرد، ازاین رو ما وظیفه داریم در بدنه دستگاه قضایی حس امیدواری را انتقال دهیم.

القاصی مهر اظهار داشت: در اغلب جلسات شاهد پیگیری و تلاش ریاست قوه قضاییه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت های مختلف جهت کمک به دستگاه قضایی هستیم.

رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به سرپرستان مجتمع های قضایی اظهار داشت: مدیران وظیفه دارند با شناسایی نقاط قوت و ضعف و توانمندی ها و نیازهای موجود را درست شناسایی کرده و مجموع امکانات در اختیار را صحیح و عادلانه توزیع نمایند.

وی اظهار داشت: اگر در توزیع تجهیزات، منابع انسانی و سایر امکانات در اختیار صحیح اقدام نکنیم صدمه آن به خود مجموعه باز می گردد و مسئولیت این کاستی ها با ما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: بعنوان مدیران و سرپرستان بزرگترین مجموعه قضایی کشور باید ارجاع و تقسیم کارها را در یک برنامه زمانبندی صحیح مورد توجه قرار دهید.

وی اظهار داشت: در ارجاع و توزیع پرونده های قضایی د رتهران بزرگ اشکالاتی وجود دارد که با اصلاح آن و ارجاع عادلانه پرونده ها میتوان تراکم کارها در بعضی نقاط را کم کرد.

القاصی مهر اظهار داشت: برنامه محوری در کارها و حرکت بر مبنای شاخصهای مشخص می تواند مجموعه را به هدف برساند و در برنامه عملیاتی مسیر رسیدن به اهداف مشخص می باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران که در نشست شورای معاونین دادگستری از تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی در ابتدای دیماه اطلاع داده بود، در ابتدای دیماه و در جمع معاونین قضایی خود و سرپرستان مجتمع های قضایی تهران از ابلاغ برنامه عملیاتی دادگستری و تدوین برش های مختص هر یک از مجتمع ها برای دستیابی به راهبرد کاهش اطاله دادرسی اطلاع داد.

در این نشست که نسخه در رابطه با هر یک از حوزه های ستادی و مجتمع های قضایی پایتخت بر روی میز مدیران هر مجموعه قرار گرفت قاضی رحمانیان به تشریح برنامه های تدوین شده و روش اجرای آن پرداخت.

پس از ابلاغ برنامه عملیاتی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران فصل جدید فعالیتهای برنامه محور دستگاه قضایی در پایتخت در راه تحول و تعالی قوه قضاییه آغاز گردیده است.

القاصی مهر برنامه را مبنای کار دادگستری دانست و با ذکر این نکته که برنامه ها متناسب با هر مجموعه و مرجع قضایی و با عنایت به مأموریت ها و وظایف قانونی بر عهده قرار گرفته است، از مدیران مجتمع های قضایی خواست تا با برگزاری جلسات با روسا و مدیران شعب، آنها را برای اجرای برنامه عملیاتی دادگستری تشویق نمایند.

القاصی مهر اظهار داشت: باید ضمن وقت گذاری برای کارها، هر یک از مدیران حس تحرک، پویایی و امیدواری را در مجموعه خود ایجاد نمایند.

رئیس کل دادگستری تهران ضمن اشاره به وجود بعضی از از پرونده های جریانی با مدت زمان بیشتر از پنج سال در شعب این مورد را غیر قابل قبول دانست و گفت بعنوان مدیران دادگستری در این مورد مسئول می باشیم.

القاصی مهر تعداد پرونده های مسن در بعضی از مجتمع های تهران را بسیار زیاد دانست و اظهار داشت: با اجرای برنامه عملیاتی، کاهش ۳۰ درصدی پرونده های مسن پیشبینی شده است.

وی اظهار داشت: مدیران مجتمع ورود نمایند و در شعبی که پرونده های مسن دارند با بررسی مبحث در کمیته های رفع اطاله دادرسی و پیشنهاد راهکارهای تسریع در رسیدگی، این گونه پرونده ها را مستمرا مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

رئیس کل دادگستری ضمن اشاره به بررسی آمار اوقات شعب اظهار داشت: برخی از شعب وقت های زیاد و برخی اوقات کم داده اند که لازم است سرپرستان محاکم شعبه به شعبه ورود نموده تا تعیین وقت ها به مرور منظم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: تعیین وقت پرونده ها وظیفه مدیر شعبه است و انتظار داریم تا با کار مضاعف تعداد وقت بیشتری در هر روز قرار گیرد و در صورت ابطال بعضی از وقتها، لازم است اوقات تعیین شده در ماههای آینده به وقت های ابطال شده و نزدیک تر منتقل شود.

القاصی مهر اظهار داشت: تا وقتی که وضع پرونده های معوقه در شعب تعیین تکلیف نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کیفیت رسیدگی ها در شعب افزایش یابد چون که حجم پرونده ها و مراجعین امکان تمرکز را برای افزایش کیفیت فراهم نمی سازد.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم قاضی در شرایط آرام و متعادل کار کند باید کار او به روز باشد و نظم در شعبه حاکم باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: اگر می خواهیم سلامت مجموعه را حفظ نماییم چاره ای نداریم جز آنکه کانون مزمن اطاله دادرسی را از بین ببریم و علت خیلی از گرفتاری های همکاران هم ریشه در اطاله دادرسی ها داشته و در صورتیکه در پرونده ها به روز تصمیم گیری شود، فرصتی برای افراد سودجو فراهم نخواهد شد.

القاصی مهر از سرپرستان مجتمع های قضایی خواست تا بیشتر از قبل از زندان ها بازدید نموده و در شعب هم پرونده های زندانی دار و اوقاتی که شعب برای پرونده ها در نظر می گیرند را بررسی نمایند.

وی اظهار داشت: در صورت ایجاد وقفه در رسیدگی ها از روسای شعب و مدیران آن توضیح خواسته شود.

القاصی اظهار داشت: در بعضی از پرونده های زندانی دار می شود با تجدید نظر در تأمین صادره امکان آزادی زندانی و یا تخفیف مجازات وی فرصت لازم را برای زمان رسیدگی فراهم نماییم.

القاصی مهر اظهار داشت: باید خود مدیر مجموعه در وقت گذاشتن و استفاده از اوقات خارج از ساعت اداری عامل باشند چون که وقتی از دیگران کار مضاعف می خواهیم اول باید از خودمان شروع نماییم.

وی اظهار داشت: بهترین صدقه در زندگی مسؤلان خدمت به مردم و فرصت گذاشتن بیشتر برای انجام کارها است.

القاصی مهر کنترل ورودی ها را امری مهم عنوان نمود و اظهار داشت: از ظرفیت شوراهای صلح و سازش به درستی استفاده نشده است و لازم است فعالیت و وجود شورا در هر مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و نظارت شود.

وی از سرپرستان مجتمع های قضایی تهران خواست ارتباط بیشتری با شوراها داشته باشند و در طول ماه حداقل یک جلسه با آنها برگزار نمایند و از محل دفاتر شورا بازدید کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران نظارت بر رفتار قضات و کارکنان را باعث از بین بردن زمینه های لغزش دانست و بر حفظ سرمایه های انسانی دستگاه تاکید نمود.

وی اظهار داشت: در استقلال قاضی و عدم دخالت در تصمیم و صدور رای قاضی تاکید داریم، اما روند رسیدگی در شعبه، عدم پاسخگویی و اطاله دادرسی باید مورد توجه مدیران مجتمع ها قرار گرفته و در صورت مشاهده مواردی همچون تجدید اوقات بیهوده از این گونه مسائل جلوگیری و آنرا متذکر شوند.

القاصی مهر بر متمرکز نمودن اجرای احکام در مجتمع ها تاکید و مدیریت آنرا مناسب تر دانست.

وی اظهار داشت: اجرای احکام مجتمع ها باید مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای حجم کار و میزان نیروها اقدام به ایجاد اجرای احکام متمرکز شود.

نظارت بر دفاتر خدمات قضایی و پیشگیری از تخلفات آنها، از دیگر موضوعات مطرح شده از جانب رئیس کل دادگستری استان تهران بود.

القاصی مهر اظهار داشت: نباید نسبت به دفاتر بی تفاوت باشیم و در صورت وجود تخلف و عدم توجه به تذکر ها، باید لغو پروانه آنها را در دست پیگیری قرار دهیم.

القاصی اظهار داشت: معرفی مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری یک مبحث مهم و لازم است که با تاکید مقام معظم رهبری بوجود آمده و می شود با تشریح بعضی از پرونده های رسیدگی شده و تبیین آثار و نتایج مثبت برای مردم این مجتمع قضایی را بعنوان یکی از اقدام های خوب دستگاه قضایی و توجه به دعاوی تجاری معرفی نمود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همینطور بر پاسخگویی به مردم و تکریم مراجعان تاکید نمود و اظهار داشت: حضور مکرر بعضی از مراجعان بدلیل آن است که نتوانسته ایم جواب قاطع به آنها بدهیم و باید با صرف وقت و بررسی درخواست های آنها برای یک مرتبه پاسخ روشن و قطعی به مراجعان داده شود.

ارجاع متمرکز پرونده ها در تهران هم از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رئیس کل دادگستری استان تهران بود که مقرر شد مورد بررسی قرار بگیرد.

در ابتدای این نشست یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران با عرضه گزارشی از عملکرد مجتمع های قضایی پایتخت اظهار داشت: در آینده نه چندان دور شاهد تحول خواهیم بود و با عنایت به برنامه هایی که تدارک دیده شده نتایج خوبی خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: امیدواریم مشکلات مهم محاکم همچون کمبود نیرو به زودی رفع گردد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: بدنبال ارجاع متمرکز و یکسان سازی و تخصصی نمودن در امر ارجاع هستیم.

در این نشست همینطور قاضی رحمانیان با تشریح برنامه عملیاتی تدوین شده اظهار داشت: اگر ما برنامه ای نداشته باشیم سازمان همیشه درحال روزمرگی و درجا زدن می شود.

وی اظهار داشت: لزوم دارد که دادگستری استان برنامه محور عمل نموده و عملکرد خویش را روزانه و در بازه های مشخص بازخورد گیری نماید.

در این نشست هریک از سرپرستان مجتمع های قضایی تهران به بیان مشکلات خود پرداخته و پیشنهاداتی را جهت رفع موانع بیان نمودند.

منبع:

1400/10/03
11:12:32
5.0 / 5
846
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد