آرشیو مطالب : فضای مجازی

حقوق و قضا
آیت الله رئیسی در شورای عالی قضایی:

هر یك از بخشهای قضایی مورد تهمت قرار گیرد باید شبهه زدایی شود

هر یك از بخشهای قضایی مورد تهمت قرار گیرد باید شبهه زدایی شود
رئیس سازمان بازرسی كل كشور مطرح كرد

دو درصد جمعیت كشور به اعتیاد مبتلا هستند

دو درصد جمعیت كشور به اعتیاد مبتلا هستند
معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور:

فعالیتهای سایت های قمار، شرط بندی و فیشنگ را گزارش دهید

فعالیتهای سایت های قمار، شرط بندی و فیشنگ را گزارش دهید

توضیحات طحان نظیف درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان

توضیحات طحان نظیف درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد