حقوق و قضا
رئیس كل دادگستری البرز:

اگر با ویلاسازی برخورد نکنیم استان البرز به شهر البرز تبدیل می شود

اگر با ویلاسازی برخورد نکنیم استان البرز به شهر البرز تبدیل می شود

به گزارش حقوق و قضا البرز رییس کل  دادگستری البرز اظهار داشت: در صورت عدم برخورد سریع با تغییر کاربری ها و ویلاسازی های بدون مجوز در آینده شاهد تبدیل استان البرز به شهر البرز خواهیم بود.


جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز با حضور اعضای شورا و معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و رییس دبیرخانه عالی شورای حفظ حقوق بیت المال در محل دادگستری کل استان البرز انجام شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه رییس کل دادگستری استان البرز با بیان گزارش هفت ماهه شورای حفظ حقوق بیت المال و قرارگاه صیانت از بیت المال استان البرز اظهار داشت: این استان به سبب نزدیکی به پایتخت، مشکلات مضاعفی دارد که بخشی آن در زمینه حقوق عامه است و اقتضا داشت به این مشکلات توجه خاصی شده و اقدامات جهادی صورت گیرد.
حسین فاضلی هریکندی اضافه کرد: وضعیت استان نیازمند اقدامات جهادی در زمینه حقوق عامه بود که با راهکارهای معمول ممکن نبود بدین سبب قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز از شروع ۱۳۹۹ با هدف انسجام بخشی به اقدامات دستگاه های متولی تشکیل شد.
آزادسازی ۵۷۸۸ هکتار در استان البرز
وی با اشاره به این که در صورت عدم برخورد سریع با تغییر کاربری ها و ویلاسازی های بدون مجوز در آینده شاهد تبدیل استان البرز به شهر البرز خواهیم بود اشاره کرد: برخورد با تغییر کاربری های بدون مجوز بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در صورتیکه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۱۹۷ هکتار آزادسازی اراضی تغییر کاربری یافته انجام شده بود با ایجاد قراگاه در سال ۹۹، در همان سال بیش از ۳۸۷۳ هکتار آزادسازی داشتیم که ۲۱ درصد بیشتر از پنج سال پیش از آن بوده است.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز اضافه کرد: با اقداماتی که در زمینه مقابله با تغییر کاربری در استان البرز انجام شده است در هفت ماهه امسال حدود ۵۷۸۸ هکتار آزادسازی انجام شده است که ۴۹ درصد از سال ۹۹ بیشتر است.
انسداد ۳۶۸ حلقه چاه بدون مجوز در ۷ ماه
وی بخش دیگری از اقدامات این قرارگاه را در زمینه انسداد چاه های بدون مجوز بیان کرد و به مسائل و مشکلات موجود استان در این عرصه اشاره و متذکر شد: این حوزه با ظرافت خاصی مورد پیگیری قرار گرفته است؛ در صورتیکه چاه های مسدود شده در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ تعداد ۲۰۳۸ حلقه چاه بدون مجوز بوده است این میزان به ترتیب در سال ۹۸ و ۹۹ به ۲۹۹ و ۴۹۵ حلقه چاه افزایش داشته است و در هفت ماهه امسال نیز ۳۶۸ حلقه چاه بدون مجوز مسدود شده است.
فاضلی هریکندی آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها را دیگر محور فعالیت قرارگاه برشمرد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۳ هکتار آزادسازی انجام و محدوده رودخانه آتشگاه کرج آزادسازی کامل انجام شد؛ در هفت ماهه امسال هم حدود هفت هکتار آزادسازی حریم و بستر انجام شده است.
آزادسازی ۷۹۰ هکتار از اراضی ملی در امسال
وی افزود: در بحث آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی با اجرای احکام قضایی و اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است؛ در زمینه اجرای احکام حدود ۳۶ هکتار در سال ۹۹ و در هفت ماهه امسال ۷۹۰ هکتار خلع ید از اراضی ملی و منابع طبیعی داشتیم که بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش بوده است؛ در بحث تبصره یک ماده ۵۵نیز ۳۶ هکتار در سال ۹۹ و در هفت ماهه امسال بیش از ۲۱ هکتار رفع تصرف شده است.
عالی ترین مقام قضایی استان با تاکید بر اهمیت تثبت حاکمیت دولت در اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر متذکر شد: با تلاش انجام شده در شورای حفظ حقوق بیت المال، دادگستری استان و تلاش مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و دستگاه های متولی استان برای ۹۷ درصد اراضی ملی سند مالکیت صادر گردیده است که سه درصد باقی مانده مربوط به اختلافات مرزی استان البرز و قزوین است که درحال پیگیری است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اعلان اینکه یکی از اقدامات انجام شده در شورای تحول قضایی استان البرز، احصای مصادیق حقوق عامه بوده است اظهار داشت: باتوجه به فراوانی مصادیق حقوق عامه و چالش احصاء مصادیق آن و تشتت نظرات در این عرصه که در ماموریت دوم از ماموریت های سند تحول قضایی در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع بیان شده است شورای تحول قضایی استان البرز در سال ۹۸ مصادیق حقوق عامه را در ۱۹ محور احصا کرد و اکنون گزارش گیری منظم این محورهای نوزده گانه توسط دبیرخانه شورای تحول انجام می شود.
ایجاد سامانه دریافت گزارش مردمی در دادستانی کل کشور
در ادامه این جلسه رضا خشنودی، معاون قضایی دادستان کشور در پیگیری حقوق عامه کشور در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز با اشاره به این که شاه بیت حقوق عامه، علاوه بر انفال و اموال عمومی، پشتیبانی از آزادی های مشروع است افزود: مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف در این خصوص تبیین داشته اند.
معاون قضایی دادستان کشور در پیگیری حقوق عامه کشور اضافه کرد: برمبنای مبانی دینی و نصوص قانون، مردم در مقابل حاکمیت حقوق و تکالیفی دارند و آنچه حقوق مردم است در زمینه حقوق عامه جای می گیرد.
خشنودی از ایجاد سامانه دریافت گزارش مردمی در دادستانی کل کشور آگاهی داد و اضافه کرد: با این سامانه مردم به ساده ترین شکل می توانند مطالبات خودرا به گوش حاکمیت برسانند؛ ما وظیفه داریم در صیانت از این حق مردم تلاش نماییم که امروز بعنوان یکی از مطالبات جدی حاکمیت مورد پیگیری است.
تدوین لایحه حقوق عامه در قوه قضائیه
احمد قاسمی، رییس دبیرخانه عالی شورای حفظ حقوق بیت المال در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز نیز در این جلسه با اعلان اینکه احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است از تدوین لایحه حقوق عامه در این قوه آگاهی داد.
وی با اشاره به ابلاغ سه دستورالعمل توسط روسای قوه قضائیه با عناوین «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، «دستورالعمل مقابله با ترک فعل مسئولان» و «دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی» بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی مورد بازبینی قرار گرفت و اعضای جدیدی به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: در سال قبل در شوراهای استانی ۱۸۹۲۹ پرونده در دادسراها و ۳۸۰۱۰ فقره پرونده در دادگاه ها تشکیل شده است و بیش از ۳۰۱۰۵ نفر در موضوعات در رابطه با حقوق عامه محکوم شده اند.
پیشتازی استان البرز در مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری
قاسمی با ارائه آمار کشوری از پیشتازی استان البرز در زمینه مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری ها آگاهی داد و بیان کرد: در مقیاس ملی استان البرز در این عرصه پیشتاز بوده و ۸۹۶ فقره پرونده در دادسرا و ۱۰۹۹ فقره پرونده در محاکم در زمینه تصرف اراضی ملی تشکیل داده است؛ همین طور در بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ۳۸۸۶ در دادسرا و ۲۴۳۷ فقره پرونده در دادگاه های تشکیل شده است.
ثبت نیمی از مقابله با تغییرکاربری های کشور در استان البرز
وی افزود: میزان قلع و قمع مستحدثات در تصرف اراضی ملی در استان البرز بیش از ۱۴۰ مورد و در مقابله با تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی و باغی ۱۱۶۵۲ فقره بوده است این در حالیست که در کل کشور ۲۵۹۴۱ فقره قلع و قمع مستحدثات انجام شده یعنی حدودا نیمی از قلع و قمع مستحدثات کشور در استان البرز اتفاق افتاده است.
منبع:

1400/08/12
11:54:07
5.0 / ۵
1274
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد