لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم كلان ارزی

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم كلان ارزی

به گزارش حقوق و قضا یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 متهم كلان ارزی بامداد امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم بصیرانی خواست در جایگاه حاضر شود.

پیش از آغاز صحبت های وکیل متهم بصیرانی، متهم اسدبیگی اظهار داشت: قسمتی از حقوق کارگران پرداخت گردید و مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.

وکیل متهم بصیرانی در دفاع از موکل خود اظهار داشت: اظهارات موکلم تمام نشده بود؛ اما باتوجه به اشراف رئیس دادگاه به موضوعات اقتصادی، امر دفاع سهل و آسان است، بعضی از اتهامات مانند جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است، برای اینکه این موارد مقدمه بزه بی نظمی را تشکیل می دهد و رسیدگی به بهتان موکل دراین زمینه میسر نمی باشد. نماینده دادستان تصاویری را نشان داد که مهر اصالت ندارد و موکلم با سوءنیت ارزهای دولتی را تصاحب نموده؛ اما شبهاتی وجود دارد. آیا شرکت دلتا از موکلم شکایت کرده است؟ لازم است اتهامات جعل رسیدگی شود، رای قطعی صادر گردد و بعد از آن موکل از بابت جرم بی نظمی مورد محاکمه قرار گیرد. مسئول بازرگانی شرکت معتمد پارسه می گوید بصیرانی کارگزار صرافی میرزایی بوده و پیگیری حواله ها را انجام می داده است. باتوجه به این اظهارات موکل در کدام مورد جعل انجام داده است، شغل موکلم کارگزاری است و اقداماتش منطبق بر ضوابط بانکی بوده و هیچ بانکی شکایت نکرده است.

وی درباره بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی و قاچاق ارز، بیان کرد: انجام عملیات ارزی طبق قوانین بانک مرکزی صورت گرفته است. موکلم از کارگزاران صرافی میرزایی بوده و اقداماتش مشمول قاچاق ارز نیست.

وکیل متهم بصیرانی درباب معاملات ارزهای دولتی اشاره کرد: باید مشخص شود ارزها کجا به فروش رسیده و چه دلایلی دارد. همین طور در مورد شرکت های تراستی باید عنصر زمان و مکان مورد توجه باشد و کارگزاران در خیلی از موارد ناچار به فعالیت با شرکت ها هستند. موکلم کارگزار بانک مرکزی بوده و عنوان مشارکت در بی نظمی در نظام اقتصادی فاقد وجاهت قانونی می باشد، چونکه موکل نقشی در امور ندارد و به جز کحال زاده شخصی را نمی شناسد. موکل فقط عملیات کارگزاری انجام داده و رستمی می گوید موکل را برای نخستین بار در زندان دیده است.

وکیل متهم بصیرانی افزود: نماینده دادستان در جلسه دهم مواردی نظیر پالاب کیش و رامک خودرو را مطرح کرده است که در کیفرخواست نیست، اما موکل با حسن نیت به آنها پاسخ داد، نماینده دادستان در ذکر ادله مجرمیت موکل به پرونده تبریز اشاره نمود که لازم به ذکر است پرونده یاد شده در بازپرسی مطرح رسیدگی است و اتهامی به موکل منتسب نشده است. در جلسه دهم متهم کحال زاده درباره مهر و سربرگ شرکت دلتا اظهاراتی داشته که موکل نسبت به آنها ناآگاه بوده است. ضمن تشکر از قضات و ضابطین در مورد اعداد و ارقام کارگزاری موکل، مجدداً تقاضای ارجاع به کارشناس دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: در جلسه قبل متهم بصیرانی حرف هایی زد که سراسر کذب است و اسناد آن وجود دارد.

وی خطاب به وکیل بصیرانی اظهار داشت: حساب های تراستی حق صدور پروفرم ندارند. با پروفرم هایی که بصیرانی عرضه کرده ارز دولتی گرفته شده است. این پروفرم ها به بانک داده شده و ثبت سفارش ها بر طبق این پروفرم ها انجام شده است.

نماینده دادستان با ارائه مدرکی، اظهار داشت: یکی از شرکت هایی که کارش تصفیه آب بوده و هیچ اقدامی در زمینه صادرات انجام نداده به کار خرید و فروش ارز پرداخته و از حسابش هزاران میلیارد واریز و برداشت شده است. پرسش اصلی اینجاست چرا در سال ۹۴ به حساب متهم بصیرانی ارز واریز شده است؟

وی خطاب به وکیل متهم بصیرانی اظهار داشت: متهم بصیرانی عملیات مجرمانه را مدیریت می کرده است.

نماینده دادستان با ارائه سندی اظهار داشت: این یک فقره حواله درباره شرکت دریای زئوس به رامک خودرو به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال است. تاریخ چک دوم مربوط به سال ۹۴ و چک به اسم متهم بصیرانی است مبلغ آن نیز ۳۱ میلیارد ریال درج شده است. او می گوید من از اقدامات در بانک کشاورزی ناآگاه بودم، اما ۶۰ پوشه مربوط به متهم بصیرانی در بانک کشاورزی وجود دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم میرزایی به جد درست گفته من را گول زده اند، امضای متهم میرزایی توسط بصیرانی مورد سوءاستفاده قرار می گرفته است.

وی خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: شما از مهر صرافی پالاب کیش سوء بهره برده اید.

نماینده دادستان افزود: شما چندین ملک همچون ملک در زعفرانیه را بعنوان ضمانت قرار داده اید، چرا ملک های خودرا برای ضمانت اسد بیگی گذاشتید؟ پرسش این است شما چه نفعی از این موارد می بردید؟ شما یا سفیه هستید یا مجرم، اساسا مجرم هستید.

نماینده دادستان اضافه کرد: شما چطور املاک خودرا بعنوان ضامن کسی که بدحسابی اش برای بانک ها محرز شده بود بعنوان ضامن قرار می دادید؟ در جلسه پیش خودتان گفتید به اسدبیگی قرض داده ام. شما چرا رفتید ضامن ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی اسدبیگی شدید؟ وقتی که به او قرض هم می دادید؟

نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما در جلسات گفتید این ها را نمی شناسم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در جلسه قبل هم شما گفتید که ایشان را نمی شناسم.

نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: اقاریر شما در پرونده وجود دارد که می گویید در سال ۹۷ رستمی را شناختم. پس چطور در سال ۹۶ ضمانت شرکت آنرا کردید؟ شما تحریم ها را دور می زنید یا ملت را؟

نماینده دادستان خطاب به متهم افزود: فساد شما خیلی بزرگتر از این موارد است. من از شروع جلسه اول هم گفتم در صرافی میرزایی و شرکا شما همه کاره بودید.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به بصیرانی اظهار داشت: اسناد و مدارک نشان میدهد که شما کار ارزی انجام می داده اید.

نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: شما داشتید تحریم ها را دور می زدید یا پولشویی می کردید؟ شما حساب های مختلفی افتتاح کردید و در چتهایتان مشخصا می گفتید که از حساب های تضامنی نباشد. شما در حال دور زدن تحریم ها بودید یا پولشویی می کردید؟

وی در ادامه با ارائه سندی درباره اقاریر کحال زاده اظهار داشت: برمبنای اقرار کحال زاده شرکت های کارگزار در قرارداد نیشکر، «دلتا» متعلق به میرزایی و شرکا و بصیرانی و «زوکان» متعلق به بصیرانی بوده است. درباب دلتا کاملا متعلق به بصیرانی است. این مغالطه شما است که همیشه داد می زنید که با این شرکت ها هیچ ارتباطی ندارم. اما اسناد و مدارک نشان میدهد که شما ارتباط داشتید.

وی خطاب به متهم بصیرانی اظهار نمود: شما گفتید پروفرم ها را صادر نکرده ام و به هیچ شرکتی نداده ام و هیچ ثبت سفارشی انجام نداده ام در صورتیکه شما ریال را تامین کردید اسناد و مدارک خلاف گفته های شما را نشان میدهد.

نماینده دادستان در ادامه با ارائه مدرکی درباره اقرار کحال زاده اظهار داشت: از کحال زاده پرسیده شد سود بصیرانی چقدر بوده است؟ ایشان گفته است سود بصیرانی در سال قبل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اضافه کرد: اسناد و مدارک نشان میدهد که شما همه کاره بوده اید و خرید و فروش ارز در اقرار شما وجود دارد برمبنای اقاریر خودتان گفته اید در هر صورت ریال را ما تامین می کردیم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: مجوز کارگزاری را ارائه دهید و متهم مدارک و مستندات را به رئیس دادگاه تحویل داد.

رییس دادگاه بیان کرد: از بانک مرکزی مجوز ندارید؛ اما با بانک ها قرارداد دارید و اقدامات کارگزاری شما در چارچوب قرارداد است.

متهم اظهار داشت: کارگزاری یک سندیکا ندارد تا مجوزی ستاندن شود من از سال ۸۳ در حوزه سکوهای نفتی در عسلویه کار کرده ام واز ۸۳ تا ۹۰، ۹۵ درصد تجهیزات وارداتی بود.

متهم بصیرانی درباب شرکت نیام اظهار داشت: این شرکت کالای ژنتیک کود آورده که مبلغش ۱۱۳ هزار یورو بوده و ۴ کانتینر پس از ثبت سفارش وارد کشور شده و سه هزار و ۶۱ یورو کارمزد تبدیل ارز بوده است ریال ارز دولتی را تامین کردم این مورد چه اشکالی دارد؟

قاضی مسعودی مقام پرسید: تحت چه عنوانی تامین کردید؟

متهم پاسخ داد: مجوز کارگزاری پالاپ در اساسنامه آمده است.

این متهم درباب رامک خودرو اظهار داشت: مستندات بانک شهرآرا را نشان دهید و چک را بررسی می کنم و بعد از بررسی اطلاعات را ارائه می کنم.

قاضی بیان کرد: چطور اطلاع ندارید؟ از یک سنت اطلاع دقیق دارید، اما نسبت به این موارد ناآگاه هستید. آیا در صرافی میرزایی دخالت داشتید؟

متهم بصیرانی اظهار داشت: امور را انجام می دادم، اما سو استفاده نکرده ام.

قاضی از متهم میرزایی خواست در جایگاه حاضر شود و از او سوال کرد که آیا بصیرانی دخالتی داشته است یا خیر؟

متهم میرزایی پاسخ داد: بصیرانی به همراه منزوی در همه مسائل ارزی و ریالی دخالت داشتند.

نماینده دادستان اظهار داشت: در موضوع تبریز گفته اید که ۹۰ درصد سود برای بصیرانی و منزوی است این سودها مربوط به چه چیزی بوده است؟

متهم میرزایی اظهار داشت: این سودها مربوط به کارهای ارزی بوده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم میرزایی، اظهار داشت: من درباره موضوعات خرید و فروش ارز هیچ دخالتی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در واقع صرافی متعلق به بصیرانی بود.

متهم میرزایی پاسخ داد: تمام کارهای ارزی را او انجام می داد.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم بصیرانی، اظهار داشت: او (میرزایی) می گوید که شما دخالت صفر تا صدی در صرافی داشتید.

متهم پاسخ داد: میرزایی برمبنای قرارداد کار خودش را انجام می داد.

قاضی خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: این مبالغ ۳۰ میلیارد و ۶۰ میلیارد را قبول دارید.

متهم پاسخ داد: نه قبول ندارم خود کحال زاده گفته است من نمی دانم و باید به دفاتر ما مراجعه کند.

نماینده دادستان خطاب به متهم بصیرانی اظهار داشت: شما هم کارمزد می گرفتید و هم از خرید و فروش ارز سود دریافت می کردید.

متهم پاسخ داد: شما تمام ارزها را ارز دولتی می بینید.

در ادامه جلسه دادگاه منتظری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: شغل اینجانب آزاد است و درباره خرید و فروش شکر یک قرارداد شفاهی با اسدبیگی داشتم که این همکاری هیچوقت انجام نشد. درباره بانک کشاورزی به من اتهامی زده شده است که آنرا نیز قبول ندارم.

نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: فردی به نام مبارکی که بازنشست بوده است بواسطه نفوذ اسدبیگی و صحبت های منتظری به کار برمی گردد، نکته حائز اهمیت این است که هیئت تخلفات اداری بانک رفاه به خاطر تخلفی به این گستردگی یعنی پرداخت ۲۴ میلیون یورو بدون مصوبه، تنها متخلفان این بانک را به عدم دریافت تسهیلات و امتیازات دیگر محکوم کردند و این مساله بواسطه نفوذ منتظری و مبارکی بوده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری اظهار داشت: اگر شما سمتی نداشتید چطور نزد خدارحمی و شهیدی می رفتید. برمبنای اقاریرتان برای بازگشت کار مبارکی مساعدت شده است چرا به شما مراجعه نموده اند؟ چون شما به اسد بیگی گفتید فردی که می خواسته است تخصیص ارز بدهد بازنشسته شده است.

متهم پاسخ داد: من ماشین خرید و فروش می کردم و ۳۰۰ میلیون از امیرحسین اسدبیگی پول گرفتم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: از چه سالی او را می شناختید.

متهم پاسخ داد: از سال ۹۶ می شناختم.

قاضی خطاب به متهم پرسید: چک ها را کی گرفتید؟

متهم پاسخ داد: سال ۹۷.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: چقدر سریع.

متهم در ادامه این جلسه دادگاه اظهار داشت: من شغل دولتی ندارم که رشوه بگیرم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم اظهار داشت: ما نگفتیم شما رشوه گرفته اید، شما به اسد بیگی گفتید اگر ارز می خواهید من این کار را در بانک رفاه برای شما انجام می دهم و بواسطه نفوذ ۲۶ میلیون یورو بدون مصوبه پرداخت شده است.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما می دانید چه کسی مبارکی را به کار بازگردانده است.

متهم پاسخ داد: نه نمی دانم.

قاضی خطاب به این متهم اظهار داشت: ما می دانیم، زمان را در نظر بگیرید چه کسانی در آن زمان در بانک رفاه و در وزارت کار سمت داشته اند، شما که می گویید قصدتان این بوده است که خرید و فروش شکر انجام دهید چرا به بانک رفاه مراجعه کردید و جابجایی حساب را انجام می دادید. بعد برای ماشین پول می گیرید.

متهم پاسخ داد: من پول دستی گرفتم و ۱۰۰ میلیون تومان هنوز بدهکارم.

قاضی اظهار داشت: چه ماشینی بوده است.

متهم: لنکروز و در سال ۹۶ بوده است.

قاضی: مستندات ۲۰۰ میلیون تومان را دارید؟ مستندات آنرا بیاورید.

متهم پاسخ داد: مستنداتی ندارم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: ابتدا حرف از شکر بود، الان عدد است بعداً به میلیارد تبدیل می شود؟، این هایی که شما می گویید قابل قبول نیست، شما با شکر وارد شدید بعد به موضوع خرید و فروش ماشین پرداختید، بعد وارد مقوله حقوق کارگران شدید، بعد حرف از بانک رفاه می زنید. همه کاره بودید؟
متهم پاسخ داد: نه من همه کاره نبودم.

نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری اظهار داشت: شما دنیای معتمد پارسه را به بانک رفاه معرفی کردید و آنها بدون مصوبه ارز گرفتند و شما از این افراد پول دریافت کردید.

نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما کار بزرگی برای آنان انجام دادید.

متهم پاسخ داد: من هیچ کاری نکردم.

نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار داشت: شما با نفوذی که داشتید این کار را برای آنان انجام دادید.

متهم پاسخ داد: من این کار نکرده ام.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

وکیل متهم منتظری اظهار داشت: وکیل دو نفر از متهمان یعنی توسلی و منتظری هستم و درباب منتظری باید بگویم که موکل نقش کارگزاری میان بانک کشاورزی و هفت تپه داشته و اقدام غیر قانونی انجام نداده است و ارتباط موکل ربطی به ارز ندارد. اسد بیگی معرفی و جلساتی برگزار شده است وبا توجه به ارتباطات بین بانک و شرکت نیاز به اعمال نفوذ منتظری نبوده است.

وکیل متهم منتظری اضافه کرد: رفتار موکل با هیچ یک از عناصر جرم اعمال نفوذ تطبیق ندارد و موکل از بابت آن دو فقره چک مالی تحصیل نکرده است. موکلم چه نقشی داشته که وصف معاونت برایش قید شده است. در صورتیکه عناصر جرم معاونت وجود ندارد. همین طور مبارکی گفته که منتظری به اسد بیگی اطلاع داده که می خواهد بازنشسته شود و اگر اقدامی صورت گرفته توسط اسد بیگی بوده است. در آخر با توجه به محتویات پرونده عناصر بهتان اعمال نفوذ وجود ندارد و از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت موکل را خواستارم.

قاضی مسعودی مقام با بیان ختم جلسه دادگاه اظهار داشت: زمان و مکان جلسه بعد متعاقبا اعلام می شود.

منبع:

1399/04/14
18:32:43
5.0 / ۵
2705
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد