حقوق و قضا
آیت الله رئیسی مطرح كرد؛

نیروی انسانی صالح، سالم و كارآمد مهم ترین سرمایه نظام قضایی كشور

نیروی انسانی صالح، سالم و كارآمد مهم ترین سرمایه نظام قضایی كشور

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: کارمند یک واحد قضایی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق مراجعه نموده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از ظهر امروز سه شنبه (۳۱ فروردین) در دیدار صمیمانه نمایندگان کارکنان اداری دستگاه قضا، نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد را مهم ترین سرمایه نظام قضائی دانست. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری دستگاه قضا امسال تصریح کرد که تنها دغدغه همکاران باید پاسخگویی همراه با تکریم به مراجعان عدلیه باشد و متذکر شد «برخورد مناسب کارمندان اداری دستگاه قضائی به اندازه برخورد یک قاضی یا حتی بیشتر از آن در ارتقا کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش دارد».آیت الله رئیسی اظهار داشت: کارمند یک واحد قضائی می تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه نموده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید. رئیس قوه قضائیه در عین حال این نکته را هم متذکر شد که به همان اندازه که کارمند یک دستگاه اداری در ارتقا کارآمدی آن نقش دارد، باید به ارتقا جایگاه و همینطور معیشت و رفاه او توجه داشت تا اطمینان یابد در یک نقطه متوقف نخواهد ماند و بر مبنای تلاشی که دارد به جایگاه های بالاتر می رسد.پیش بینی سازوکار ارتقا کارکنان اداری قوه قضائیه در سند تحول قضائیآیت الله رئیسی تصریح کرد: سازوکار ارتقا کارکنان اداری قوه قضائیه در سند تحول قضائی پیشبینی شده که تبدیل وضعیت آنها از اداری به قضائی نمونه ای از این فرایندهای طراحی شده بوده و بر این اساس هر کس صلاحیت علمی و عملی داشته باشد، می تواند از این مزیت بهره مند شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش ضمن اشاره به ارتباط مداوم خود با بدنه دستگاه قضا در سفرهای استانی یا بازدیدهای سرزده از مجموعه های قضائی و کسب اطلاع از وضعیت همکاران قوه قضائیه، اظهار داشت که تأمین معیشت کارکنان دستگاه قضا همواره از دغدغه های ریاست قوه قضائیه بوده است.آیت الله رئیسی اضافه کرد: کسی که در دستگاه قضائی تلاش می کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این حوزه هم بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد. کسی که در دستگاه قضائی تلاش می کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این حوزه هم بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود نداردرئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من به سختی کار همکاران دستگاه قضا واقفم و در بازدیدهایی که از برخی سازمان ها و واحدها مانند سازمان زندان ها یا شعب قضائی داشتم شاهد سختی کار همکاران عزیزمان بوده ام و بر همین مبنا تاکید داشته ام که قرار گرفتن برخی مشاغل قضائی در زمره مشاغل سخت باید پیگیری شود.آیت الله رئیسی بر همین مبنا تاکید کرد: امکانات رفاهی در تهران و همه استان ها باید در اختیار همه اجزای سازمان قضائی کشور قرار داشته باشد و امکاناتی که عمومیت دارد بدون تبعیض به همه همکاران شامل قضات، کارکنان و نیروهای شرکتی تعلق گیرد. رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگری از سخنانش اهمیت کارسنجی در نظام اداری را متذکر شد و عنوان کرد: در همه سازمان های اداری کشور بخصوص قوه قضائیه باید کارسنجی شود تا نیروها متناسب با نیاز و میزان کاری که آن سازمان دارد، تخصیص داده شوند.آیت الله رئیسی اضافه کرد: تورم نیروی انسانی هنر نیست و جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی صورت گیرد چون که گاهی حضور نیروی مازاد در یک مجموعه، خودش سبب ناکارآمدی می شود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مبحث تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه ها را از عوامل آرامش خاطر کارکنان دانست و در عین حال تصریح کرد: در تأمین زمین باید شأن دستگاه حفظ شود. این نمی گردد که از هرکسی و به هر شکلی برای این منظور زمین گرفت چون که برخی رفته اند زمین گرفته اند و همین باعث ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده شده است. رعایت ضوابط برای همه ضروریست و برای نهاد دادگستری ضروری تر است.جذب نخبگان در دستگاه قضا در یک مسیر ویژهآیت‎الله رئیسی به مبحث جذب نخبگان در دستگاه قضائی هم که یاد شده یکی از کارکنان حاضر در این دیدار قرار گرفت پرداخت و اظهار داشت: قوه قضائیه در کنار جذب قاضی بر مبنای روش معمول یک مسیر ویژه برای جذب نخبگان دارد که حتما به صورت خاص به این مورد نگاه می کند. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: تشویق و تنبیه از ابزارهای مهم یک سازمان اداری برای ارتقا کارآمدی و سلامت کاری و انگیزه بخشی بیشتر به کارکنان است و هر فردی که اقدامی برجسته و کاری قابل تقدیر انجام داده، حتما باید تشویق شود و با کسی که برخوردش نامناسب و یا کم کار است، متفاوت است. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور بانوان در دستگاه قضا هم عنوان کرد: حضور خواهران بخصوص خواهران قاضی در قوه قضائیه مغتنم است اما هم اکنون به صورت شایسته و بایسته از توانمندی های آنها استفاده نمی گردد.آیت الله رئیسی بر همین مبنا متذکر شد که نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا بخصوص در دادگاه های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان ها در دست بازبینی است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خویش را در این حوزه اعلام می کند تا سیر قانونی کار طی شود. نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا بخصوص در دادگاه های خانواده، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان ها در دست بازبینی استرئیس دستگاه قضا همینطور در مورد گسترش پوشش بیمه های درمانی کارکنان قوه قضائیه که نیمی از آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند اظهار داشت: بعد از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای عرضه کمک هزینه درمان به همکاران قضائی ایجاد شود که فرآیند تأسیس آن در حال پیگیری است.آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگر کسی برای رضای خدا به مردم خدمت کند و مشکلی را حل نماید و حق یک مردم یا زن را که به تظلم خواهی به عدلیه آمده بستاند و به او بدهد و تبسمی بر لبانش بنشاند، هم در زندگی او اثر خواهد داشت و هم اجر اخروی دارد. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول تصریح کرد که پس از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ عبادتی بالاتر از آن نیست که رفع حوائج مردم و گره از کار کسی گشوده شود؛ خصوصاً نیازمندانی که پول ندارند وکیل بگیرند یا زبان حقوقی برای تظلم خواهی ندارند. قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ تن از نمایندگان کارکنان بخش های مختلف دستگاه قضا به بیان دیدگاه ها، مطالبات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد واحدهای قضائی و اجرای هرچه بهتر سیاست های تحولی در قوه قضائیه پرداختند که «تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف قضائی مانند دادسراها و پزشکی قانونی»، «ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بیمه تکمیلی آنها»، «پرداخت حق فنّی و مشاغل پراسترس»، «اجرای طرح ارتقا مدیران دفاتر به دستیاری قضائی و تسهیل فرآیند تبدیل وضعیت همکاران اداری به قضائی»، «تسهیل در عرضه پروانه وکالت به همکاران قضائی برای دوره بازنشستگی»، «جذب و به کارگیری نخبگان و ارتقا تخصصی آنها در حوزه های غیر قضائی»، «قرار گرفتن مشاغل قوه قضائیه در زمره مشاغل سخت»، «تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای پروژه ای به قراداد معیّن»، «کاهش کارانه همکاران متخصص در پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰»، «فعال شدن تعاونی مسکن در قوه قضائیه و ایجاد منازل سازمانی»، «وام های کم بهره»، «توجه به شرح وظایف سازمان ها و واحدهای قضائی در کوچک‎سازی آنها» از نکات مطرح شده توسط آنها بود. رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه هم در این دیدار با عرضه گزارشی از اقدامات این معاونت برای ارتقا وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا، این مورد را یکی از تأکیدات مکرر آیت الله رئیسی برشمرده و مهم ترین مشکل را سهم اندک این دستگاه از بودجه عمومی کشور بر شمرد و اعلام نمود که همه تلاش ها بر این است تا رقم بودجه دستگاه قضا در برنامه هفتم توسعه از ۲.۹ به ۵ درصد افزایش یابد. وی تصریح کرد: معاونت منابع انسانی به دنبال آن است که با متناسب سازی حقوق کارکنان و تأمین مسکن مورد نیاز آنها، زمینه ای را فراهم آورد تا همکاران قضائی بدون دغدغه معیشت و امکانات، به دنبال انجام وظایف خطیر خود در اجرای عدالت باشند. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همینطور اعلام نمود که زمینه ای فراهم شده تا از فردا اول اردیبهشت، در جهت افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضا مدرک دوم آنها هم در احکام کارگزینی اعمال شود.


منبع:

1400/02/01
21:50:09
5.0 / 5
1140
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد