لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
فعال حوزه زنان:

هنوز بر سر حضور زنان در وزارتخانه ها می جنگیم

هنوز بر سر حضور زنان در وزارتخانه ها می جنگیم

حقوق و قضا: به اعتقاد یک فعال حوزه زنان، ما درون گفتمان انقلاب اسلامی روایت ها و خوانش هایی نسبت به زن و حضور خانوادگی، سیاسی و اجتماعی اش داریم که باید مجال ظهور و بروز پیدا کند. نگاه سیاسی به مسائل حوزه زنان مانع رشد گفتمان اصیل انقلاب اسلامی شده است.


منیره افشین پور در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به طرح شدن واژه عدالت جنسیتی برای نخستین بار توسط ایران در کنفرانس پکن ۱۹۹۵، اظهار داشت: آن زمان "عدالت جنسیتی" در مقابل دیدگاه های برابری خواهان موجود عنوان شد و این دیدگاه اصیل انقلاب از همان زمان در مجامع بین المللی نمود خارجی پیدا کرد. اما سوال اینجاست که چرا این دیدگاه هنوز در ایران نتوانسته جایگاه خودرا آنچنان که باید پیدا کند؟ به صورتی که در کشور خودمان "عدالت جنسیتی" آنچنان که باید، توسعه نظری پیدا نکرد و به همان نسبت هم خروجی عینی قابل قبولی پیدا نکرد.
وی که مسئول میز «آسیب های اجتماعی زنان» است که توسط دستیار رییس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی بوجود آمد، با اشاره به اینکه جایگاه زن و مرد در سه ساحت انسانی و اجتماعی و خانوادگی قابل بحث است و بحث "عدالت جنسیتی" در دو بعد خانوادگی و اجتماعی خودرا مطرح می کند، اشاره کرد: برابری جنسیتی ظلم به زن است چونکه تفاوت ها و شرایط روحی زن در این دیدگاه نادیده گرفته می شود. برابری جنسیتی درحقیقت روکش به ظاهر زیبایی است که بسیاری از زنان فکر می کنند بوسیله آن می توانند به حقوق از دست رفته خود برسند در صورتیکه در اصل «برابری جنسیتی» ظلم به زن است. تصور کنید زنی که خالق، وظیفه و لطف مادری و فرزندآوری را بر عهده او گذاشته است باید به مثابه یک مرد کار کند. اینها مصداق به ظلم است. این درحالی است که افراد با شنیدن عنوان «برابری جنسیتی» تصور یک نگاه ایداه آل دارند و چنین مصادیقی را نادیده میگیرند.
هنوز بر سر حضور زنان در وزارتخانه ها و مجمع تشخیص می جنگیم این فعال حوزه زنان ضمن اشاره به سخن مقام معظم رهبری در خصوص این که زنان بمراتب در میدان مبارزه و فعالیت جلوتر از مردان هستند، اشاره کرد: ما رهبری داریم که چنین دیدگاه متعالی و واقع بینانه ای نسبت به زن دارد اما وقتی به جامعه و دنیای پسا انقلاب نگاه می نماییم چیز دیگری می بینیم. ما هنوز داریم بر سر حضور زنان شایسته و توانمند در حوزه های مختلف همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و وزارتخانه ها و... می جنگیم. درحالی که این ها از ابتداییات انقلاب اسلامی بود. باید گفت هنوز فهم دقیق و اصولی از انقلاب اسلامی نسبت به مساله زنان به وجود نیامده است.
قرار بود زن نقطه قوت انقلاب ما باشد اما این اتفاق رخ نداد افشین پور خاطرنشان کرد: طبق گفتمان انقلاب اسلامی قرار بود زن نقطه قوت انقلاب ما در سطح جهان باشد اما این اتفاق عملاً رخ نداد. ما سال ها فرصت داشتیم که این گفتمان انقلاب اسلامی را آنقدر رشد و پرورش دهیم که گفتمان های معارض و رقیب را کنار بزنیم اما وضعیت فعلی جامعه نشان داده است که همچنان فاقد یک استراتژی منسجم منطبق بر گفتمان اصیل انقلاب اسلامی هستیم.
خطر نگاه متحجر و سنت گرا به مسائل زنان همچنان وجود دارد مسئول میز لطمه های اجتماعی زنان افزود: خطر نگاه متحجر و سنت گرا به مسائل زنان همچنان وجود دارد گو اینکه خطر نگاه های افراطی و فمینیستی نیز وجود دارد. ما درون گفتمان انقلاب اسلامی روایت ها و خوانش هایی نسبت به زن و حضور خانوادگی، سیاسی و اجتماعی اش داریم که باید مجال ظهور و بروز پیدا کند. نگاه سیاسی به مسائل حوزه زنان مانع رشد گفتمان اصیل انقلاب اسلامی شده است. از طرفی موسسات پژوهشی و سیاست گذار حوزه زنان هم گرچه بودجه های زیادی در طول سال ها گرفتند اما کمک چندانی به گفتمان سازی و توسعه نظری این مساله نکردند و خروجی آنها نتوانست مقبولیت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
این فعال حوزه زنان ضمن اشاره به سخن رهبری در خصوص این که غرب با تسلط بر مجامع بین المللی حوزه زنان اهداف خودرا جلو می برد، اشاره کرد: این سخن کاملا درست است. بدین جهت باید گفت سوال اینجا است که ما در مقابل چه کار کردیم؟ و چقدر در عرصه بین المللی توانستیم نقش آفرینی کنیم؟، آیا توانستیم از فرصت حضور در مجامع بین المللی استفاده و بر روی نقاط مشترک خود با بقیه سرمایه گذاری کنیم؟ چرا بر روی این نقاط مشترک نظیر قبیح بودن ظلم به زن کار نکردیم؟ هرچند بین ما در مصداق و مرزبندی ظلم به زنان با سایر کشورها و فرهنگ ها اختلاف نظرهایی وجود دارد، لکن بالاخره نقاط مشترکی هم داریم. باید از این نقاط مشترک استفاده می کردیم تا گفتمان اصیل انقلاب اسلامی را ترویج دهیم.
متاسفانه زن مستقل سیاسی به ندرت داریم افشین پور درباره ی تاکیدات رهبری بر مساله کنشگری زنان در انتخابات و امور سیاسی، تصریح کرد: معتقدم ایده واقعی رهبران انقلاب اسلامی ایران در مقوله زن و خانواده هنوز در جامعه ما محقق نشده است. ما نیاز به یک نوسازی در جامعه داریم که مسیر این نوسازی از دل جامعه بیرون آید. این مسیر نوسازی را بانوان طبقه متوسط جامعه می توانند بیش از هر کسی هموار کنند. متاسفانه ما درون جامعه زن مستقل سیاسی به ندرت داریم.
هنوز برخی مسئولین و متولیان حوزه زنان در به کار بردن لفظ «عدالت جنسیتی» اجتناب دارند این فعال حوزه زنان افزود: مقام معظم رهبری در جلسه روز گذشته گفتند بسیاری از این صحبت هایی که بیان می کنند تکراری هست و قبلا بیان کرده اند؛ این نشان داده است ایشان بارها بر این مسائل تاکید نمودند اما هنوز انجام نشده است. هنوز برخی مسئولان و متولیان و پژوهشگران حوزه زنان در به کار بردن لفظ عدالت جنسیتی اجتناب دارند. این در شرایطی است که علاوه بر رهبری، رییس جمهوری نیز در نشست خود در نیویورک واژه عدالت جنسیتی را به کار بردند. عدالت جنستیی نخستین بار در برنامه ششم توسعه عنوان شد، اما همچنان مغفول است و امیدواریم با تعبیرات اخیر رهبری، شاهد اتفاقاتی مبارک در این عرصه باشیم.
وی درباره ی تاکید رهبری بر این که ما در مسئله زنان به غرب پاسخگو نیستیم، با اشاره به اینکه اسلام داعیه دار حوزه زنان است، اظهار داشت: اگر نگاهی به وضعیت زنان پیش از اسلام نظیر نکاح شغار، نکاح معاوضی و زنده به گور کردن دختران داشته باشیم متوجه می شویم با اسلامی مواجه ایم که نگاه متعالی به زن دارد. بسیاری از فلاسفه و دانشمندان غربی تا همین چند صد سال پیش دیدگاه تنگ نظرانه نسبت به زن داشتند، سخن کانت مشهور است که می گوید زنان شهروندان منفعل هستند که هیچگونه استقلالی ندارد. نیچه می گوید خرد مخصوص مردان است. ارسطو معتقد می باشد زن زاییده نقصان خلقت است. در کنار همه اینها دیدگاه اسلام به زن در ۱۴۰۰ سال پیش بگونه ای است که پیامبر می گوید «بهترین شما کسی است که با همسرش از همه خوش رفتارتر باشد و من از همه شما با همسرم خوش رفتارتر هستم». وقتی با چنین دینی مواجه ایم، طبیعی است که باید داعیه دار حوزه زنان در جهان باشیم.
افشین پور ضمن اشاره به سخن رهبری درباره ی فرزندپروری و وظیفه زن در این مورد، بیان کرد: فرزندآوری لطفی است که خداوند بر عهده زن گذاشته است و این به هیچ عنوان مخالفتی با عدالت جنسیتی ندارد. اگر شاخصه های عدالت جنسیتی به دقت بررسی شود مشخص می شود که این امر در امتداد حفظ کرامت زن است. درست است بار اصلی تربیت فرزند بر عهده زن است اما این به مفهوم آن نیست که مردان و پدران هیچ نقشی در تربیت فرزند ندارند.
مسئول میز لطمه های اجتماعی زنان درباره ی تاکید رهبری به این که شست و شو و پخت و پز در خانه فقط وظیفه زن نیست هم اشاره کرد: حالا شیوه های زندگی تغییر یافته است و مشارکت اقتصادی زنان در خانواده مطرح است. اینطور نیست که فقط مردان کار کنند و زنان در منزل باشند. جانمایی دقیق و اصولی بین مشارکت اقتصادی بانوان متناسب با نقش های خانوادگی سبب ارتقاء سطح رضایتمندی طیف گسترده ای از خانواده ها خواهد شد. یکی از پایگاه های اصلی عزتمندی انسانها، حق انتخاب است. ضروری می باشد، با بازاندیشی و پذیرش نگاه تکثرگرایانه در قالب های مشارکت، فشار نقشی از زنان جامعه برداشته شود تا آنان بتوانند با اعتماد به نفس از حق انتخاب خود لذت ببرند.
چرا لایحه «امنیت زنان» تصویب نمی شود؟ نیازمند تدوین قانون جامع زن و خانواده هستیم این فعال حوزه زنان ضمن اشاره به تاکید رهبری بر جلوگیری از ظلم به زن، توضیح داد: باید در عرصه مسائل زنان نگاه سیستمی داشته باشیم و مجموعه گزاره های معنادار را مکمل هم قرار دهیم نه این که نگاه جزیره ای داشته باشیم. از طرفی باید بدانیم قانون امری کلی است و به استثنائات کاری ندارد. همین طور در احکام و قوانین اسلامی حقوق زن و مرد مساوی است اما مشابه هم نیست. عدالت جنسیتی هم ایجاب می کند برای هر جنس حق و تکلیف تعیین شود. حال باید گفت مشکل اینجاست که قوانین ما نگاه سیستمی و مجموعی به حوزه زنان ندارد پس نیاز به تنقیح قوانین در عرصه زن و خانواده با در نظر گرفتن تراث فقهی در کنار مقتضیات زمان و مکان امری ضروری به نظر می آید. در این خصوص نیازمند تدوین قانون جامع زن و خانواده هستیم تا به کارآمد سازی قوانین برسیم.
وی ضمن اشاره به بی توجهی به تصویب لایحه امنیت زنان باوجود تاکید رهبری به جلوگیری از طلم به زن، بیان کرد: نمی دانم چه مصلحتی است که این لایحه تصویب نمی شود؟ حتما باید رهبری برای بار سوم و چهارم در این سال ها اعلام کنند بوسیله قوانین جلوی ظلم به زن را بگیرید که برخی تکانی به خود دهند؟. رهبری از سال ۷۰ تا کنون این دغدغه را داشتند اما همچنان مغفول مانده است. ما در این حوزه نیازمند رویکرد های افق گشا هستیم. شایسته است مقنن با پاسخگویی اصولی و اقناعی این کار را انجام دهند.
افشین پور در پاسخ به این که رهبری اشاره به انهدام خانواده در غرب کردند، ما باید چه نماییم که خانواده در ایران حفظ شود؟، توضیح داد: اصل بحث به جهان بینی و چگونگی نگاه انسان ها به جهان پیرامون شان باز می گردد؛ اگر ما انسان ها نگاه خدامحوری داشته باشیم طبیعتا منطبق با آن زندگی کرده و مناسبات خانوادگی و اجتماعی را بر آن نگاه منطبق می کنیم؛ اینجاست که خانواده ارزش و اقتدار پیدا می کند اما اگر نگرش ما نگاه اومانیستی و انسان محوری و همان نگاهی که غرب طی کرده است، باشد ماهم با چالش های غربی مواجه خواهیم شد.
منبع:

1402/10/09
08:11:02
5.0 / 5
259
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد