حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

بیع چیست؟

بیع چیست؟

حقوق و قضا: حقوق و قضا: مباحث اول تا سوم فصل اول باب سوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع«عقود معینه مختلفه» پرداخته است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، مباحث اول (در احکام بیع)، دوم (در طرفین معامله) و سوم (در مبیع) فصل اول (در بیع) باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی از ماده ۳۳۸ تا ۳۶۱ به شرح زیر است:
باب سوم (در عقود معینه مختلفه)
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
ماده ۳۳۸- بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹- بعد از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکنست بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در مدلول بیع باشد.
ماده ۳۴۱- بیع ممکنست مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکنست که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳- اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود بااینکه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد بااینکه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده ۳۴۵- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ۳۴۷- شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خودرا مرتفع نماید.
مبحث سوم - در مبیع
ماده ۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا" ممنوعست و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که میان موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همین طور در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر می باشد.
ماده ۳۵۰- مبیع ممکنست مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیی متساوی الاجزاء و همین طور ممکنست کلی فی الذمه باشد.
ماده ۳۵۱- در صورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده ۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر پس از اجازه مالک بطوریکه در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر برخی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴- ممکنست بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است بااینکه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و بااینکه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا" مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلا" جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده ۳۶۱- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
منبع:

1401/09/01
22:13:14
5.0 / 5
476
تگها: قانون
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد