حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

مجازات قمار و ولگردی

مجازات قمار و ولگردی

به گزارش حقوق و قضا فصل  بیست و هشتم  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به بررسی مجازات تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی پرداخته است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، فصل بیست و هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۷۰۱تا ۷۱۳ به شرح زیر است:
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده ۷۰۱ - هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
ماده ۷۰۲- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و هم پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مورد اشاره محکوم می شود.
ماده ۷۰۳ - وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و هم پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای مورد اشاره محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ - درمورد مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیشتر از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد درصورتیکه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه هم محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم مبحث مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات در ارتباط با نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به صورت کلی قوای سه گانه و همینطور اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم مبحث مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ - دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
ماده ۷۰۴ - هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتیکه هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵ - قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.
ماده ۷۰۶ - هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۷۰۷ - هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۷۰۸ - هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۷۰۹ - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا بعنوان جریمه ضبط می شود.
ه ۷۱۰ - اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی مبحث مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱ - هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) آگاه بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتیکه به باعث قانونی دیگرمجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند.
ماده ۷۱۲ - هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و درصورتیکه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از راه تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳ - هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از راه مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
منبع:

1401/04/29
12:24:27
5.0 / ۵
409
تگها: اسلامی , جرم , حبس , حكم
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد