حقوق و قضا
در جریان بازدید القاصی از یك شركت دانش بنیان مطرح شد؛

احیا 48 واحد تولیدی با پیگیری دادگستری استان تهران

احیا 48 واحد تولیدی با پیگیری دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران از احیا و راه اندازی ۴۸ شرکت و واحد تولیدی با پیگیری های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران که طی سنوات گذشته گرفتار ورشکستگی شده بودند، اطلاع داد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی القاصی در نخستین روز از هفته قوه قضائیه که «حمایت قضایی از تولید دانش بنیان و صیانت از حقوق عامه» نام گذاری شده است، از یک شرکت تولیدی دانش بنیان به نام مرکز پژوهش «متالوژی رازی» بازدید نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از بخش های مختلف این شرکت دانش بنیان در جریان پروسه و چگونگی نحوه عرضه خدمات به مشتریان در این شرکت قرار گرفت و مهم ترین موانع و مشکلات موجود در راه فعالیت این شرکت را احصاء نمود. القاصی همین طور در نشستی با حضور مدیران و مسئولان مرکز پژوهش «متالوژی رازی» با گرامی داشت ایام هفته قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضایی بنا بر رسالت خود در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی، اشتغال و توسعه کارهای تولیدی، حمایت ها و پشتیبانی های لازم را در حیطه وظایف قانونی از شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصاً شرکت های دانش بنیان دارد. نقش تولید و اشتغال در «تقویت استقلال کشور در عرصه های گوناگون» و «خنثی سازی تحریم ها» رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت مقوله تولید و اشتغال در کشور و نقش این مساله در «تقویت استقلال کشور در عرصه های گوناگون» و «خنثی سازی تحریم ها» عنوان کرد: بی گمان امروزه وضعیت کشور یک وضعیت خاص است و در این شرایط تولید و صنعت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارست. حمایت از تولید صرفا با ورود یک دستگاه محقق نخواهد شد وی تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه پشتیبانی از تولید و اشتغال در کشور را یاد شده قرار داد و در عین حال تحقق این امر را منوط به هم افزایی و تعامل تمامی بخش ها و دستگاهها دانست و اظهار داشت: ممکنست دستگاهی در زمینه پشتیبانی از تولید پای کار آید و از هیچ نوع حمایتی دریغ نکند؛ باید توجه داشت که پشتیبانی از تولید صرفا با ورود یک دستگاه محقق نخواهد شد؛ بلکه لازم است تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول در این حوزه پای در میدان عمل گذارند. القاصی با تصریح بر این که همه اجزا و بخش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری وظیفه دارند در زمینه پشتیبانی از تولید و اشتغال نقش آفرینی کنند و تمام توان خودرا به کار گیرند، اظهار نمود: دستگاه قضایی در همین راستا کوشش های زیادی را انجام داده و اهداف و برنامه های مختلفی در دستور کار خود قرار داده است و شخص ریاست معزز قوه قضائیه دراین زمینه دغدغه دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: مجموعه قضایی استان تهران هم به عنوان قسمتی از دستگاه قضایی در زمینه پشتیبانی از تولید و اشتغال ماموریت دارد و تلاش دارد تا در این حوزه با فعالیت ها و اقدامات خود مثمر ثمر واقع شود. دو ابزار اساسی دادگستری کل استان تهران در جهت پشتیبانی از چرخه تولید؛ وی «ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» و «اداره تصفیه امور ورشکستگی» را دو ابزار مهم و اثرگذار دادگستری کل استان تهران در جهت پشتیبانی از چرخه تولید دانست و اظهار داشت: در ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش بر این است تا حمایت های حقوقی و قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش های مختلف با هم افزایی و کمک به دستگاهها، نهادهای متولی و مسئول در حوزه پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی و به ویژه شرکتها و واحدهای تولیدی که با مشکلات اجرائی و حقوقی مواجهند، نمود پیدا کند. ایشان سپس اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در پشتیبانی از چرخه تولید و احیا واحدهای تولیدی را یاد شده قرار داد و اذعان کرد: درباب شرکت هایی که گرفتار ورشکستگی می شوند از آن زمانی که حکم ورشکستگی صادر می شود، تمامی مداخلات سهام داران و بستان کاران قطع خواهد شد و آن شرکت و کارخانه تماماً در اختیار و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد. احیا و راه اندازی ۴۸ شرکت و واحد تولیدی با پیگیری های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران القاصی از احیا و راه اندازی ۴۸ شرکت و واحد تولیدی با پیگیری های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران که طی سنوات گذشته گرفتار ورشکستگی شده بودند، آگاهی داد و اظهار داشت: چرخ تولید در این شرکتها و واحدهای تولیدی درحال چرخش است و پس از آن که موانع موجود در راه فعالیت این واحدهای تولیدی بطور کامل رفع گردد، آن شرکت و واحد تولیدی از نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خارج خواهد شد. حدود ۸۰ مورد از شرکتها به لحاظ ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران هستند رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه هم اکنون حدود ۸۰ شرکت به سبب ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران هستند، اظهار داشت: خوشبختانه بخش عمده ای از این شرکتها و واحدهای تولیدی با نظارت و ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران فعال می باشند و از توقف آنها در راه تولید جلوگیری شده است. وی با اشاره به گستردگی دربرگیری شرکت هایی که تحت چتر نظارتی و حمایتی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار دارند، اظهار داشت: کارخانجات وابسته به خیلی از این شرکتها در سایر استانها مستقر است و به لحاظ این که مرکزیت اصلی آنها در تهران می باشد و به سبب مشکلاتی که در ادامه فعالیت آنها به وجود آمده و گرفتار ورشکستگی شده اند، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، نظارت بر این شرکتها تماماً بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار گرفته است. القاصی همین طور از پیگیری ویژه دادگستری استان تهران برای حل اساسی و ریشه ای مشکلات شرکت هایی آگاهی داد که تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران قرار دارند و در عین حال اظهار داشت: تلاش همکاران در مجموعه قضایی استان معطوف به برطرف نمودن موانع موجود در راه فعالیت این شرکتها است تا با حل مشکلات مالی آنها خصوصاً در زمینه بستان کاران، شاهد بازگشت همه این شرکتها به عرصه فعالیت و تولید باشیم. سه راهبرد اساسی دادگستری کل استان تهران در جهت حل ریشه ای مشکلات شرکت های ورشکسته وی «تلاش در جهت تسویه بدهی بستان کاران و به ویژه بانک ها»، «مهیا کردن شرایط در جهت تزریق نقدینگی» و «اعمال اقدامات حمایتی در جهت فراهم کردن مقدمات خروج از ورشکستگی» را سه راهبرد اساسی دادگستری کل استان تهران در جهت حل ریشه ای مشکلات شرکت های ورشکسته عنوان نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از بازدید از مرکز پژوهش «متالوژی رازی» را «اعلام حمایت و پشتیبانی» دستگاه قضایی از کارهای قانونی این مجموعه به عنوان یک شرکت دانش بنیان عنوان نمود و اظهار داشت: این شرکت، همچون شرکت های دانش بنیانی است که در جهت استانداردسازی و کارهای سالم خیلی از شرکت ها، خدمات علمی قابل توجهی عرضه می دهد. وی اشاره کرد: سهام دار اصلی و عمده این شرکت، شرکت قطعات فولادی است که بیشترین سهم را در این مجموعه دارد و به لحاظ این که شرکت قطعات فولادی در نتیجه ورشکستگی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران قرار دارد، دادگستری کل استان تهران به قائم مقامی از سهام دار و مالک اصلی وظیفه دارد که از این شرکت دانش بنیان هم حمایت کند تا در راه فعالیت خود گرفتار خلل و مشکلی نشود. اهتمام ویژه دادگستری کل استان تهران بمنظور حل مشکلات شرکت قطعات فولادی به عنوان یکی از سهام داران اصلی مرکز پژوهش «متالوژی رازی» القاصی از اهتمام ویژه دادگستری کل استان تهران بمنظور حل مشکلات شرکت قطعات فولادی به عنوان یکی از سهام داران اصلی مرکز پژوهش «متالوژی رازی» آگاهی داد و در عین حال اظهار نمود: در پیگیری هایی که در روز جاری به عمل آمد، بنابر این شد تا وضعیت شرکت قطعات فولادی که مدت زیادی است به لحاظ ورشکستگی با مشکل روبه رو شده، در ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران طرح و بررسی شود و تلاش شود تا با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاهها و نهادهای مسئول و به ویژه ستاد رفع موانع تولید، زمینه خروج این واحد تولیدی از حالت ورشکستگی و رونق تولید در آن فراهم شود. راه برون رفت از مشکلات فعلی در وضعیت اقتصادی کشور «قوی ساختن ایران» در عرصه تولید و صنعت است رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به عرضه خدمات علمی مرکز پژوهش «متالوژی رازی» به حدود ۶۰ هزار شرکت، واحد تولیدی و صنعتی اشاره نمود و در عین حال راه برون رفت از مشکلات فعلی در وضعیت اقتصادی کشور را «قوی ساختن ایران» در عرصه تولید و صنعت دانست و اظهار نمود: امروزه تعدادی از مشکلات موجود ناشی از تحریم ها بدین سبب است که کشور در بعضی از حوزه ها در حوزه تولید و صنعت گرفتار وابستگی است؛ بنابراین ضروریست تا با نگاه ویژه در زمینه ارتقا علمی و فناوری در بخش تولید و صنعت اقدام گردد. نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در کارهای تولیدی و صنعتی تضمین کننده سلامت جامعه است وی «تقویت شرکت های دانش بنیان» را یک لزوم دانست و در عین حال نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در کارهای تولیدی و صنعتی را تضمین کننده سلامت جامعه عنوان نمود. «بقای تولید در جهت رعایت حقوق عمومی مردم» از اولویت های مجموعه قضایی استان تهران است رئیس کل دادگستری استان تهران همین طور «بقای تولید در جهت رعایت حقوق عمومی مردم» را یکی از اولویت های مجموعه قضایی استان تهران در زمینه پشتیبانی از تولید عنوان نمود و اظهار داشت: امروز هیچ جهاد و ارزشی بالاتر از گام برداشتن در عرصه تولید و ایجاد اشتغال نیست و هیچ نیازی در جامعه ضروری تر از مقوله تولید و اشتغال احساس نمی شود؛ بنابراین فردی که در این عرصه قدم برمی دارد و تلاش می کند نزد خداوند متعال از جایگاه و پاداش اخروی ویژه ای برخوردار خواهد بود. معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران هم در این بازدید حفظ تولید و اشتغال را از بهادار ترین اقدامات این اداره عنوان نمود و اظهار داشت: تلاش نموده ایم شرکت های ورشکسته تحت نظارت اداره تصفیه و ورشکستگی دادگستری تهران ضمن حفظ توان تولید، از تعدیل نیروی انسانی شاغل هم اجتناب کنند. ترکی اضافه کرد: حفظ و نگهداری شرکت های تولیدی همچون با اهمیت ترین اقداماتی بوده که در دوران تحریم های ظالمانه و مقطع حساس کنونی در آن توفیق داشته ایم.


منبع:

1401/04/02
10:58:50
5.0 / ۵
603
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد