حقوق و قضا
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان

متهمان تفهیم بهتان شدند

متهمان تفهیم بهتان شدند

حقوق و قضا: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار و اعضای شورای شهر لواسان، به ریاست قاضی رضایی مستشار قاضی بابایی اجرا شد.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در ابتدای جلسه رییس دادگاه از ح. د متهم ردیف سی و هفتم درخواست نمود تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
متهم بعد از تفهیم اتهامات مدعی شد: اتهامات وارده به خودرا تکذیب می کنم، برای اینکه اصلاً چنین مواردی که گفته شده است وجود نداشته، بنده سال ۸۰ زمینی را خریداری کردم و سال ۹۵ این زمین را ساختم.
وی افزود: در حین ساخت زمین با طراحی آشنا شدم و از آنجا که با لواسان آشنایی نداشتم تمامی اقدامات را به آقای ج سپردم تا او کارهای اداری ساخت و ساز را انجام دهد.
متهم افزود: پس از مدتی آقای ج به من گفت باید برای عمران شهر به شهرداری کمک کنم و در همین راستا طی دو مرتبه خطاب به شهردار وقت نامه نوشتم و مبلغ ۳۵ میلیون تومان و ۷۰ میلیون تومان به شهرداری هبه کردم.
این متهم با اعلان اینکه پس از مدتی مأموران مقابل ساخت ملک بنده ایستادند و جریمه ۳۰۰ درصدی دریافت نمودند، اظهار داشت: حدود ۴۳۰ میلیون تومان برای کارهای ساخت و ساز به م. ج دادم که ۱۸۰ میلیون آن حقوق وی و ۱۰۵ میلیون تومان پولی بود که به شهرداری داده بودم.
قاضی رضایی درباره ارتباط ج با ش پرسید و متهم پاسخ داد: ج کارمند من بوده و کارهای ساختمانی را انجام می داده است. من هرچه داشتم و نداشتم را فروختم و به شهرداری پول پرداخت کردم.
سپس در ادامه جلسه مرتضی وطن خواه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: موکل بنده هنگام ساخت و ساز ملکش جواز اولیه را داشته و برای انجام کارهای اداره ساخت و ساز با آقای ج قراردادی ۱۸ ماه و در ازای پرداخت حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون تومان امضا نموده است.
وی افزود: مقدار پولی که موکل بنده پرداخت کرده حدود ۴۳۰ میلیون تومان بوده است.
قاضی رضایی در واکنش به صحبت های وکیل متهم و خطاب به متهم د پرسید: خانه شما چند متر بوده و چقدر برای ساخت آن هزینه کرده اید؟
متهم پاسخ داد: ۱۰۳۶ متر متراژ خانه است و بصورت کلی ۹ میلیارد تومان برای ساخت این خانه خرج کرده ام و به آقای ج هم ۴۳۰ میلیون تومان پول داده ام.
در ادامه قاضی از متهم ردیف سی و هشتم درخواست نمود تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
ع. ص اظهار نمود: من طراح ساختمان و معمار هستم و در سال ۹۵ با آقای د آشنا شدم و تنها ساختمانی را برای او طراحی کردم.
وی افزود: ج پیگیر کارهای ساختمان د بود و بنده فقط مسئول مسائل مربوط به طراحی و نظارت بر ساخت بودم.
قاضی از متهم پرسید که این ساختمان چند طبقه بوده است و آیا به مالک آن گفته بودید که اگر اضافه بنا داشته باشند باید جریمه آنرا بپردازد؟
متهم در پاسخ به این پرسش قاضی اظهار داشت: در زمان آقای م شهردار سابق لواسان، کمیسیون توافقاتی وجود داشت که در آن کمیسیون مباحث مربوطه به اضافه بنا مطرح می شد، اما در زمان آقای ح و شورای شهر جدید این کمیسیون از بین رفت.
قاضی خطاب به متهم از وی پرسید که از متهم د چقدر پول دریافت کرده است؟
متهم پاسخ داد: بابت طراحی ساختمان حدود ۱۸۰ میلیون تومان دستمزد دریافت کردم.
قاضی در واکنش به پاسخ متهم از او پرسید که آیا در شهرداری هم پولی پرداخت کرده است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر پولی به شهرداری پرداخت نکرده ام.
در ادامه ح. خ متهم ردیف سی ونهم بعد از تفهیم بهتان در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: به هیچ عنوان اتهامات وارده به خودرا قبول ندارم، برای اینکه تمامی مراودات مالی بنده با آقای ح برای خرید مصالح بوده که سند و رسید این خریدها همگی موجود است.
رییس دادگاه از متهم پرسید: چند مورد ساخت و ساز در لواسان داشته اید؟
متهم پاسخ داد: دو مورد ملک ساخته بودم.
متهم افزود: مصالح فروشی آقای ح نزدیک خانه ما بود و از آنجا که ماشین آلات پیشرفته داشت و چک های طولانی مدت دریافت می کرد با او همکاری داشتیم. حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای مصالح و گودبرداری به مصالح فروشی پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید که این مراودات در چند مرحله و طی چه مدت زمانی بوده است؟
متهم پاسخ داد: در مدت دو سال پرداخت شده است.
قاضی رضایی درباره جریمه ملک متهم پرسید و متهم پاسخ داد: بابت اضافه بنا با ضریب سه جریمه شدیم و پول آنرا پرداخت کردیم البته ما مجبور بودیم برای نپرداختن پول و جریمه شب ها کار نماییم.
سپس در ادامه جلسه دادگاه امین عادل احمدیان وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
در ادامه رییس دادگاه از متهم ردیف چهلم درخواست نمود تا در جایگاه قرار گیرد.
ا. ف ضمن رد اتهامات وارده و در پاسخ به سوال قاضی در خصوص این که آیا رشوه ای پرداخت کرده است یا خیر، اظهار داشت: هیچ رشوه ای پرداخت نکرده ام.
وی افزود: ملک بنده توسط آقای ش ساخته شد و او پیمانکار بنده بوده است و اطلاعی درباره روند کار نداشته ام.
متهم اظهار داشت: من در جلسه بازپرسی گفتم که اطلاعی در ارتباط با رشوه ندارم و خود آقای ش اقرار کرده است که پول پرداخت کرده.
قاضی پرسید: آیا ریال و دلار به ش داده بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر من حتی درباره خلافی و ماده ۱۰۰ ام صحبتی نکرده بودم و به آقای ش وکالت داده بودم و او همه کارها را انجام می داد.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت.
امیرحسین عقیقی با اعلان اینکه موکل بنده سازنده نبوده است و ملک را برای خودش ساخته، اظهار نمود: موکل من به دنبال این بود تا ملک خودرا توسط آقای ش بسازد و تنها اطلاع داشته که ملک چند بار توقیف شده است.
وی افزود: طرف مقابل خود اقرار کرده که مبالغ دلاری توسط ش به او پرداخت شده است.
در ادامه رییس دادگاه از ع. م متهم ردیف چهل و یکم درخواست نمود تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: بنده هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارم، برای اینکه ساختمان ما در لواسان مشکلی نداشت تا بخواهد جریمه شود و حکم تخریب ملک هم توسط وکیل بنده به جریمه تبدیل شد.
متهم افزود: چندین مرتبه پلیس ساختمان به ملکمان مراجعه می کرد تا مقابل ساخت ملک بایستند که در هر مرتبه کارگر ما به آنها پول پرداخت می کرد.
رستم زاده وکیل متهم در دفاع از اتهامات موکلش اظهار داشت: این ملک متعلق به پدر موکل بنده بوده و او نقشی در ملک نداشته است.
قاضی اظهار داشت: از سمت پدرش نماینده ساخت و ساز بوده است.
وکیل متهم اظهار داشت: موکل بنده و برادرش کارها را انجام می دادند، اما پروانه ساختمان به نام پدر آنها بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف چهل و دوم در جایگاه قرار گرفت.
م. ر اظهار نمود: بنده به مدت ۱۰ سال در لواسان مشاور املاک بودم و کیفرخواست صادره را قبول ندارم، ابتدا به بنده گفته شد که ۵۰ میلیون رشوه داده ام، اما سپس مبلغ آنرا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام نمودند.
قاضی رضایی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیون تومان اشتباه تایپی بوده است و مبلغ رشوه همان ۵۰ میلیون تومان است.
در ادامه ع. م متهم ردیف چهل و سوم برای دفاع از خود به جایگاه فراخوانده شد که کیومرث نهاردانی وکیل متهم در جایگاه حاضر شد.
وی اظهار داشت: موکل بنده هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و هیچ یک از افراد را هم نمی شناسد.
قاضی از متهم خواست تا بایستد و از او پرسید آیا مبالغ رشوه را بصورت یکجا پرداخت کرده یا طی چند مرحله بوده است؟
متهم پاسخ داد: طی چند مرحله و اغلب چک کشیده ام.
سپس قاضی از م. ش متهم ردیف چهل و چهارم درخواست نمود تا در جایگاه بایستد و خطاب به وی پرسید: آقای ک چند ملک برای فروش داشته است؟
متهم پاسخ داد: سه ملک داشت و البته کارهای او را خانم ر انجام می داد.
قاضی رضایی از متهم پرسید: یعنی شما اطلاعی از روند کار نداشته اید؟
متهم پاسخ داد: من واسطه کار بودم و خانم ر قسمتی از کارهای رهن و اجاره را انجام می داد.
در ادامه قاضی از ه. ر متهم ردیف چهل و پنجم خواست تا در جایگاه بایستد که به سبب عدم حضور وی وکیلش در جایگاه حاضر شد.
فرهاد هوشیار وکیل متهمان ش و ر برای دفاع از موکلان خود در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: جرم ارتشاء برای موکلان بنده رخ نداده است بلکه بصورت عرف پینشهادی به انتها کار مبلغی پرداخت شده است.
وی افزود: خانم ر پیگیر امور شهرداری بوده است و بعد از آنکه اعضای شورای شهر دستگیر می شوند خانم ر به دنبال این برمی آید تا پول را پس دهد، اما به سبب آنکه افراد دستگیر شده بودند پول را به صندوق دادگستری واریز می کند.
قاضی رضایی پرسید: آیا خانم ر از جانب ک با ش و ا تماس گرفته است؟
این وکیل پاسخ داد: خیر تماسی گرفته نشده است.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از ا. ک متهم ردیف چهل و شش و ع. ف متهم ردیف چهل و هفت درخواست نمود تا در جایگاه قرار گیرند، اما به سبب عدم حضور متهمان و وکلای آنها ا. م متهم ردیف چهل و هشتم برای دفاع از خود در جایگاه قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بنده پول پرداخت کرده ام، اما رشوه نداده ام.
این متهم با اعلان اینکه ملک بنده دارای جواز ساخت بود و بنده آنرا در سال ۹۰ ساختم اظهار نمود: بعد از آنکه ملک بنده تولید شده و در آن مستقر شدیم یک روز بامداد از جانب شهرداری مأموران آمدند و اعلام کردند که به سبب تخلف ملک باید تخریب شود، اما هیچ یک از ابلاغیه ها برای بنده ارسال نشده بود.
وی اظهار داشت: به بنده گفتند که ملک بامداد روز فردا تخریب می شود و بنده تقاضای مهلت کردم تا به دیوان بروم و در این میان هم پولی را بعنوان قرض پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید آیا پولی که قرض داده را پس گرفته است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: بله پس از ۹ ماه پولی که قرض داده بودم را پس گرفتم.
سپس در ادامه نگار فریار وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار داشت: صحبت های موکل بنده کاملاً منطبق با واقعیت است و به سبب شرایط اضطرار مجبور شده پولی را بعنوان قرض پرداخت کند.
وی افزود: موکل بنده پس از یک ماه و نیم وقتی که گرفته بود به دیوان می رود و حکم تخریب خودرا ملغی می کند و در این میان هیچ رشوه ای پرداخت نکرده است.
سپس در ادامه متهم ردیف چهل و نهم با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.
ن. ز اظهار نمود: اتهامات وارده را به هیچ وجه قبول ندارم و در روند بازپرسی هم موضوعی در ارتباط با بنده مطرح نشده است.
وی افزود: ساخت ملک بنده تا پیش از سال ۹۶ اختتام یافت، اما اعضا و شورای شهر جدید سال ۹۶ بر سر کار آمدند.
س. ح متهم ردیف پنجاه نیز در دفاع از خود اظهار داشت: بهتان پولشویی را قبول ندارم و هیچ وقت وارد شورای شهر و شهرداری لواسان نشده ام.
قاضی از متهم پرسید آیا از ع. ح شهردار سابق لواسان و پسرعموی خود برای خرید آپارتمان پولی دریافت کرده است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: هیچ ارتباطی بین ما نبوده است و پولی دریافت نکرده ام.
سپس در ادامه رییس دادگاه از م. ح متهم ردیف پنجاه و یک درخواست نمود تا در جایگاه قرار گیرد که به سبب عدم حضور او، وکیل متهمان ردیف پنجاه و پنجاه و یک با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از موکلان خود پرداخت.
وی اظهار داشت: بهتان موکلان بنده پولشویی است و این بهتان را قبول ندارند.
جمال خندان اظهار نمود: هیچ سکه ای از طرف ع. ح به موکلان بنده پرداخت نشده است و آنها پول هایی با منشأ مجرمانه دریافت نکرده اند.
این وکیل اظهار داشت: سکه ها متعلق به ارث موکلان بنده و ثروت های قبلی آنها بوده است.
در ادامه رییس دادگاه اظهار داشت: از آنجا که تفهیم بهتان به متهمان به انتها رسیده است و برخی از متهمان و وکلای آنها تقاضاهایی داشته اند یا اسنادی را ارائه کرده اند که باید بررسی شود جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع:

1400/11/10
13:44:52
5.0 / 5
867
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد