حقوق و قضا
گزارش حقوق و قضا؛

تخفیف مجازات یا حبس زدایی؟

تخفیف مجازات یا حبس زدایی؟

به گزارش حقوق و قضا سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات مطرح شده در ارتباط با خدمات اجتماعی و عام المنفعه به جای حبس بعضی از مجرمان اقتصادی، توضیحاتی عرضه داد.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: هفته گذشته بود که رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان از عرضه پیشنهادی جهت استفاده از مجازات جایگزین حبس برای مفسدان اقتصادی خبرداد و اظهار داشت: میتوان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به قول مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا این که فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. این سخنان از همان روز مطرح شدن تا به امروز حاشیه هایی به دنبال داشته است البته برخی ها موافق این ایده و برخی ها هم مخالف سر سخت هستند چون که این مساله را نوعی اعمال تخفیف برای افرادی که مرتکب جرم و فساد اقتصادی شدند، می دانند. البته رئیس قوه قضاییه بعد از این اظهارات در جلسه دو روز گذشته و در جمع مسؤلان عالی قضایی در این رابطه توضیحات بیشتری داد و اظهار داشت: درحال سنجش راهکارهایی هستیم که به باعث آن بعضی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در جهت نفع اجتماعی بهره گرفته شود. به قول حجت الاسلام محسنی اژه ای در گذشته و پیش از رسانه ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم مبحث عنوان شد که با استقبال برخی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام گردید اگر احتیاج به لایحه وجود دارد عرضه شود.
وی همینطور از کار کار شناسی بیشتر در این حوزه خبرداد و اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت های مالی و فکری محکومین به حبس در جهت عرضه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.سخنگوی قوه قضائیه: تبدیل مجازات حبس، تکلیف قوه قضاییه استبا توجه به انتقادات و مسائل مطرح شده، در همین رابطه ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند قانونی شدن پیشنهاد اخیر ریاست قوه قضاییه در ارتباط با خدمات اجتماعی و عام المنفعه به جای حبس بعضی از مجرمان اقتصادی اظهار داشت: بعضی ها انتقاداتی را در این رابطه مطرح داشتند اما در این رابطه باید به قانون نگاه کرد. وی ضمن اشاره به مواد قانونی در ارتباط با مجازات جایگزین حبس اظهار داشت: در بند ۶۴ سیاستهای کلی نظام و بند الف ماده ۳۸ قانون احکام دائمی و در بند چ ماده ۱۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف است نسبت به اصلاح قوانین با رویکرد حذف عناوین مجرمانه و تبدیل ضمانت های اجرایی حبس به مجازات های غیر کیفری مانند مجازات اداری مجازات های انتظامی، مجازات های مدنی و مجازات های جایگزین اقدام نماید. سخنگوی قوه قضاییه افزود: ازاین رو تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و هم دراسناد بالادستی بعنوان یک تکلیف برای قوه قضاییه به حساب می آید.
پاسخ به انتقادات در ارتباط با جایگزینی حبسخدائیان در مورد صحبت های اخیر رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: نکته ای را که اخیراً ریاست قوه قضاییه بیان کرد به شکلی حکم قانون است و تاکید شده همکاران قضایی نسبت به اجرای این قانون اقدام بکنند. وی ادامه داد: از طرفی دیگر هم حجت الاسلام اژه ای از نمایندگان محترم تقاضا داشت در اجرای این قوانین نسبت به اصلاح قوانین با رویکرد حبس زدایی اقدام گردد. سخنگوی دستگاه قضا ضمن اشاره به شرایط بعضی از زندانیان، خاطرنشان کرد: هم اکنون افرادی را داریم که محکوم به حبس شدند اما گرفتار مریضی هستند، به باعث قانون و طبق ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری درصورتیکه کسی این شرایط را داشته باشد و به دلیل بیماری صعب العلاج تحمل ادامه حبس را نداشته باشد، حسب قانون آزاد می شود و به مجازاتش توقف داده می شود. وی افزود: بعضی از افراد هستند که کبر سن دارند و تحمل ادامه حبس را ندارند، رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که در مواقعی که شخص نمی تواند در زندان تحمل کیفر بکند، مجازات جایگزین برایش تعیین شود و در خدمات عام المنفعه از وی استفاده گردد که سودش به جامعه برسد.در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل نمی شویمبه هیچ وجه نظر رئیس قوه قضاییه این نبود که در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل شویمخدائیان در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون صحبت های اخیر رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با استفاده از جایگزین حبس، در واقع ما بتوانیم مجازات را هم اجرایی نماییم. به هیچ وجه نظر رئیس قوه قضاییه این نبود که در مورد مفسدان اقتصادی تخفیف قائل شویم و صرفا به خدمات عام المنفعه وادار نماییم. کسی که مفسد اقصادی است و مجازات های سنگین دارد طبیعتاً مشمول این مجازات ها نمی گردد مگر این که قانون گذار بیاید و قانون در ارتباط با این مورد را اصلاح نماید.مخلان نظم و امنیت، استثناء هستندوی در ارتباط با سایر استثنائات مشمول این مورد هم اظهار داشت: در مورد مخلین نظم و امنیت هم بارها تاکید شده که با این افراد برخورد قاطع شود و از صدور مجازات های جایگزین خودداری شود، ازاین رو باید تفکیکی بین افرادی که مرتکب جرایم مهمی ازجمله فساد اقتصادی می شوند که از شمول این قانون مستثنی هستند، قائل شد. این دسته از زندانیان استثناءهستند مگر این که قانون اصلاح گردد. خدائیان خاطرنشان کرد: سایر زندانیان می توانند از این امکان طبق فرصتی که قانون برای آنها پیشبینی می کند استفاده کنند.قانون چه می گوید؟بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها با جرایم، بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه هااز جمله نکاتی است که در بند ۶۴و ۶۵ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه لحاظ شده است. همچنین، در بند الف ماده ۳۸ قانون احکام دائمی هم آمده است که قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد جلوگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از راه دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. علاوه بر این، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه هم به این مورد اشاره نموده است.الگوی استفاده حداکثری از جایگزین های حبس تهیه می شودبا توجه به مأموریت رئیس قوه قضاییه به معاونت حقوقی و پژوهشگاه دستگاه قضا، این پژوهشگاه اعلام نموده است که مسئله شناسی ازدحام جمعیت زندان و جایگزین های حبس و با استفاده از ظرفیت جامعه علمی کشور و دستاوردهای تجربی دستگاه قضایی الگوی علمی و راهبردی استفاده حداکثری از جایگزین های حبس با تکیه بر خدمات اجتماعی محکومان تهیه می شود.

1400/10/03
18:43:24
5.0 / 5
846
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد