آرشیو مطالب : دادگستری

لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
رئیس سازمان بازرسی كل كشور:

صادركنندگان و واردكنندگان بدهكار به مراجع ذی صلاح عرضه شدند

صادركنندگان و واردكنندگان بدهكار به مراجع ذی صلاح عرضه شدند

بازدید معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران از واحدهای قضایی دماوند و فیروزكوه

بازدید معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران از واحدهای قضایی دماوند و فیروزكوه
در دادگستری تهران

نشست تخصصی بررسی راهكارهای كاهش میزان جرائم خشن انجام شد

نشست تخصصی بررسی راهكارهای كاهش میزان جرائم خشن انجام شد
یك حقوقدان مطرح كرد

جریان افتادن اعاده دادرسی اخیر مبین انصاف دستگاه قضا است

جریان افتادن اعاده دادرسی اخیر مبین انصاف دستگاه قضا است
عبداللهی:

حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دست مفسدان را قطع خواهدنمود

حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دست مفسدان را قطع خواهدنمود

انتقاد نوری از معرفی نشدن قاضی در بعضی از شعب كمیسیون ماده 100

انتقاد نوری از معرفی نشدن قاضی در بعضی از شعب كمیسیون ماده 100
رییس كل دادگستری استان هرمزگان خبرداد:

آزادی 18 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان

آزادی 18 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های هرمزگان

سهم ۵۰ درصدی خشونت از پرونده های قضایی استان مركزی

سهم ۵۰ درصدی خشونت از پرونده های قضایی استان مركزی
رئیس كل دادگستری لرستان:

صدور احكام متقن و مستند در گرو انجام كارشناسی دقیق است

صدور احكام متقن و مستند در گرو انجام كارشناسی دقیق است

سامانه ارتباط مكانیزه دادگستری با ناجا در استان مركزی راه اندازی شد

سامانه ارتباط مكانیزه دادگستری با ناجا در استان مركزی راه اندازی شد
برزگر:

دولت و مجلس با همدلی مانع تشدید بحران در معیشت جامعه شوند

دولت و مجلس با همدلی مانع تشدید بحران در معیشت جامعه شوند

اعضاء ستاد استانی بزرگداشت هفته قوه قضائیه در دادگستری تهران عرضه شدند

اعضاء ستاد استانی بزرگداشت هفته قوه قضائیه در دادگستری تهران عرضه شدند
رئیس قوه قضاییه:

مدعیان حقوق بشر اجازه تنفس مخالفان خودرا نمی دهند

مدعیان حقوق بشر اجازه تنفس مخالفان خودرا نمی دهند
در سفر ریاست قوه قضاییه به فارس تصویب شد؛

اختصاص ۹۷۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه قضایی فارس

اختصاص ۹۷۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه قضایی فارس
رئیس كل دادگستری گلستان مطرح كرد:

آرای جایگزین حبس در برای كمك به حفظ محیط زیست گلستان

آرای جایگزین حبس در برای كمك به حفظ محیط زیست گلستان
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد