آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

حقوق و قضا
با ورود سازمان بازرسی كل كشور انجام شد؛

بدهی ۶۲۳ میلیاردی تأمین اجتماعی به داروخانه ۲۹ فروردین تسویه شد

بدهی ۶۲۳ میلیاردی تأمین اجتماعی به داروخانه ۲۹ فروردین تسویه شد
دادستان مركز گلستان خبر داد:

دستگیری قاتل استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دستگیری قاتل استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
سازمان بازرسی اعلام كرد؛

راستی آزمایی گزارش های در ارتباط با اجرای قانون جوانی جمعیت

راستی آزمایی گزارش های در ارتباط با اجرای قانون جوانی جمعیت
دادستان تهران:

دستورالعمل اجرائی قانون پشتیبانی از خانواده نهایی می شود

دستورالعمل اجرائی قانون پشتیبانی از خانواده نهایی می شود
رئیس كل دادگستری استان تهران خواستار شد

اعمال اشد مجازات برای مرتکبین سرقت با توسل به زور

اعمال اشد مجازات برای مرتکبین سرقت با توسل به زور
در گزارش حقوق و قضا مطرح شد؛

خانواده مفقودشدگان سیل استان تهران به اداره آگاهی مراجعه کنند

خانواده مفقودشدگان سیل استان تهران به اداره آگاهی مراجعه کنند
مدیركل پزشكی قانونی استان تهران عنوان كرد؛

رجوع خانواده متوفیان سیل استان تهران به پزشکی قانونی

رجوع خانواده متوفیان سیل استان تهران به پزشکی قانونی
پُرمانی،

نخستین شبکه اجتماعی کاری در ایران

نخستین شبکه اجتماعی کاری در ایران
مدیركل پزشكی قانونی استان تهران:

ارجاع پیکر جان باختگان سیل امامزاده داوود (ع) به پزشکی قانونی

ارجاع پیکر جان باختگان سیل امامزاده داوود (ع) به پزشکی قانونی
محسنی اژه ای:

شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر به سرانجام برسد

شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر به سرانجام برسد
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد